Kövessen minket a Facebookon

Itthon

2015-04-17 07:14:00

Egymásnak ugrott két minisztérium a Honvédkórház miatt

Kaotikus állapotok a döntéshozatalban, milliárdos problémák a költségvetéssel, óriási kockázatok a teljes informatikai rendszerben – többek között ilyen megállapításokat tartalmaz egy 2012-es átvilágítás összefoglalója a Honvédkórházról, melynek problémái a kormány több ülésén is szóba kerültek.

Éveken keresztül lobbizott a Honvédelmi Minisztérium, hogy a fenntartása alá tartozó Honvédkórház OEP-finanszírozási keretét megemeljék. Az ügy kapcsán még az Emberi Erőforrások Minisztériumával is „összerúgták a port” 2013-ban.

A Honvédkórház (teljes nevén: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ) problémái nem újkeletűek. Hende Csaba honvédelmi miniszter még a kormányváltás előtti időszakban felmerült és a gazdasági bűncselekmények gyanúját is felvető szabálytalanságok miatt eljárást is indított egykori kórházvezetők ellen. 2012 nyarán pedig miniszteri biztost nevezett ki Hende fél éves időtartamra, akinek az lett a feladata, hogy „irányítsa és koordinálja a Honvédkórház működésének átfogó felülvizsgálatát, valamint a racionalizálásra vonatkozó javaslatok kidolgozását”. Borbíró Zoltán miniszteri biztos megbízatását később többször is meghosszabbították, a kormány honlapjának tanúsága szerint feladatát 2014 év elejéig látta el.

hende csabaHende Csaba
Menesztették a vezetést

A Honvédkórház gondjai kormányüléseken is előkerültek, többek között a 2012. szeptember 28-ain is, amikor a honvédelmi és az emberi erőforrások minisztere azt a feladatot kapták, hogy vizsgálják meg, hogy

-    a kórház problémája szerkezeti probléma-e
-    megkapja-e a kórház a civileknek nyújtott ellátás megfelelő ellenértékét
-    indokolt-e többletforrást biztosítani a kórház speciális jogállására tekintettel?

2012 októberében Hende Csaba honvédelmi miniszter menesztette a kórház vezetőit, arra hivatkozva, hogy, bár a kormány előírta, hogy dolgozzanak ki egy intézkedési tervet „a Honvédkórház tartósan kiegyensúlyozott gazdálkodásának megteremtése és fenntartása érdekében”, ezt a tervet azonban "a magasabb vezetői felelősségi körbe vonható kompetenciák nem kellő érvényesítése miatt" nem a miniszteri elvárásoknak és feladatszabásnak megfelelően hajtották végre. Ennek következtében pedig az intézmény adósságállománya csökkenő ütemben ugyan, de tovább nőtt, indokolta Hende az intézkedést.

Problémahegyek

Úgy tudjuk, hogy ekkoriban készült egy probléma-térkép a kórház működéséről, mely többek között olyan problémákat állapított meg, mint

-    a kórház költségvetésének több milliárd forintos hiánya
-    gyógyszereknél, szakmai anyagoknál a korrekt beszerzési eljárás hiánya
-    likviditás-tervezés teljes hiánya
-    beszállítókkal kapcsolatban a fizetési ütemezések be nem tartása, kamatok kifizetésének megtagadása
-    takarítások magas költségei vizsgálatot indokolnak
-    karbantartási költségek jóval magasabbak (milliárdos nagyságrendben) az elvárhatónál
-    „óriási kockázatok” az IT-rendszerben
-    az informatika medikai rendszerének költsége meghaladja a piaci árat
-    komoly problémák a számviteli rendszerrel
-    a kórház nem rendelkezik kontrolling funkcióval, így a gyógyító osztályoknál nem valósítható meg sem a tervezés, sem a számonkérés
-    a kórházban a fentiek miatt nincs és az adott alapokon nem is építhető ki vezetői információs rendszer
-    a döntéshozatali struktúra „kaotikus”, „nehézkes és hosszadalmas”

A vizsgálat megállapította azt is, hogy körülbelül 4 milliárd forintnyi eszközbeszerzés válik szükségessé rövid időn belül, valamint az elöregedő orvos állomány miatt közel 200 új orvos rendszerbe állítása szintén rövid időn belül szükségessé válik. Mint írják, ezekre semmilyen formában nem készült fel a kórház.

Közben a költségvetés nehézségei miatt a honvédelmi tárca tárgyalásokat kezdeményezett az Emberi Erőforrások Minisztériumával, hogy az intézmény OEP-finanszírozási keretét növeljék a kórházat ért átszervezések miatt, melyek hatására jelentősen megnőtt az ellátotti terület nagysága.

Több pénzt kértek

A kormány által felvetettekre reagálva a Honvédelmi Minisztérium 2013 tavaszán fogalmazott meg egy előterjesztést. Az atv.hu birtokába jutott dokumentumot Hende Csaba is jóváhagyta. Ebben leírták, hogy a kórház „finanszírozási nehézségei részben szerkezeti problémára vezethetők vissza (telephely racionalizálásra lenne szükség)”, valamint az intézmény „nem kapja meg a ténylegesen teljesített civil ellátásnak megfelelő mértékű finanszírozást” és indokoltnak tartják „a speciális jogállásra való figyelemmel többletforrást biztosítani”. Hozzáteszik: „ez a teljes ellátórendszer finanszírozása szempontjából nem jelent többletforrás-igényt, csak azon belüli átcsoportosítást”.

Szócska meghazudtolta a HM-et

Mivel az előterjesztést illetékesség miatt az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) is elküldték, így megkapta azt Szócska Miklós akkori egészségügyi államtitkár is, aki reagált is rá. Az atv.hu birtokába jutott levél szerint – melyet a honvédelmi minisztérium közigazgatási államtitkárának írt – Szócska közölte, hogy a kormány kérdéseire adott HM-válaszok „megítélésem szerint nem felelnek meg a valóságnak”. Hozzátette: az EMMI „szakmailag is alátámaszthatóan merőben ellentétes álláspontot képvisel” az állításokkal szemben.

szócska miklósSzócska Miklós
Szócska dokumentumokra és adatbázisokra hivatkozva kijelentette, hogy a Honvédkórház problémája „igenis szerkezeti probléma”, véleménye szerint a kórház „megkapja a civileknek nyújtott ellátás megfelelő ellenértékét” és „nem indokolt többletforrást biztosítása sem a kórház speciális jogállására tekintettel”. Az államtitkár szerint ezeket az állításokat a honvédelmi tárca előterjesztése nem volt képes cáfolni meggyőzően és minden kétséget kizáróan.

Átvilágítás: még súlyosabb megállapítások

Szócska azt is megjegyezte a levélben, hogy korábbi egyeztetések alkalmával az EMMI jelezte és tételesen cáfolta a Honvédkórház „gazdasági helyzetének indokaként felsorakoztatott érveket, módszertani tévedéseket, rosszul interpretált adatokat, de úgy tűnik, hogy ezek figyelembevétele nem történt meg”. Mint írja, kifejezetten kéri a HM-et, hogy tartsanak az EMMI részvételével szakértői egyeztetést a témában.

Úgy tudjuk, hogy a HM előterjesztését végül nemcsak az EMMI, hanem a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Belügyminisztérium is elutasította, így végül nem került a kormány elé.

2013-ban teljes belső átvilágítás is készült a Honvédkórházról, mely a probléma-térképnél is súlyosabb megállapításokat tartalmaz a kórház gazdasági, strukturális és műszaki állapotáról egyaránt. Cikksorozatunk következő részében ezzel a témával is foglalkozunk.

atv.hu

Ajánlom

További belföldi híreink