Kövessen minket a Facebookon

Itthon

2014-12-11 10:53:00

Vida Ildikó feljelentette Goodfriendet

A NAV elnöke rágalmazás miatt tett feljelentést az amerikai ügyvivő ellen. 5 millió forint sérelemdíjat kér. André Goodfriend egy interjúban arról beszélt, hogy az USA-ból kitiltott magyarok korrupciós cselekményekben érintettek. Az ügyvivő elképzelhetőnek tartja, hogy bíróság elé áll.

Rágalmazás miatt feljelentette André Goodfriend ideiglenes amerikai ügyvivőt Vida Ildikó NAV-elnök. Vida minderről előzetesen értesítette a Miniszterelnökséget, ahol "becsületbeli ügynek" tartják a történteket, értesült az atv.hu. 

Vida Ildikó ügyvédje a vs.hu-nak elmondta, a NAV elnöke 5 millió forintos sérelemdíjat kér André Goodfriendtől. Az amerikai ügyvivő egyébként egy csütörtöki konferencián nyilatkozott a sajtónak. Arra a kérdésre, hogy lehetségesnek tartja-e, hogy bíróság elé kell állnia, úgy felelt: mindent elképzelhetőnek tart.

Mint megírtuk, Orbán Viktor hétfőn adott ultimátumot Vida Ildikónak: amennyiben nem jelenti fel az amerikai ügyvivőt, meneszti a NAV éléről. 

Mit is mondott Goodfriend?

André Goodfriend: Az, hogy egyeseket a 7750-es elnöki proklamáció alapján nem engedünk be az Egyesült Államokba, annyit jelent: úgy hisszük, vannak olyan magyar kormányalkalmazottak, akik korrupt cselekményekben vesznek részt.

Heti Válasz: Most akkor Vida Ildikó NAV-elnök korrupt önök szerint, vagy csupán nem tesz eleget a korrupció ellen?

André Goodfriend: Konkrét személyekről nem beszéle, de az információ, amelyre a beutazási tilalmat alapoztuk, nem pusztán arra vonatkozik, hogy az érintettek keveset tettek.

Orbán Viktor hétfőn Vida felszólításakor egyértelműen a magyar igazságszolgáltatásról beszélt, de arról megoszlanak a vélemények, hogy André Goodfriend valamiképpen perelhető-e Magyarországon.

A diplomáciai és politikai hátterétől elvonatkoztatva négy ügyvédet kérdeztünk arról, hogy Goodfriend mondatai alapján van-e lehetőség perelni, illetve milyen esélyek mutatkoznak egy ilyen per megnyerésére. 

Zamecsnik Péter szerint Magyarországon büntetőper indításának nincs esélye, mert a cikkben nem valósult meg rágalmazás. Az ügyvéd szerint Vidának vízumot kellene kérnie az USA-tól, majd ha azt elutasítják, az indoklásban feltüntetett ok alapján perelhetné az amerikai államot – már amennyiben úgy érzi, alaptalanul tagadják meg a beutazását. Más kérdés, hogy az esetleges elutasítás mellé kapna-e bármiféle indoklást Vida Ildikó

Kiről beszél Goodfriend?

Az általunk megkérdezett ügyvédek még abban sem értenek egyet, hogy Goodfriend szavai kétséget kizáróan Vidára vonatkoznak-e.

andré goodfriendAndré Goodfriend

Bánáti János szerint igen, ezért polgári per indításának adott esetben lehet alapja: ha elvonatkoztatunk a diplomáciai száltól, és csupán az interjúban elhangzott mondatokat nézzük, Vida Ildikó kezdeményezhet jogi eljárást, ugyanis Goodfriend mondataiból egyértelműen beazonosítható, hogy rá is utal, amikor a korrupt cselekményekben résztvevő kormányalkalmazottakról beszél. Ez pedig alkalmas lehet a jó hírnév vagy a becsület csorbítására, mondta az atv.hu-nak Bánáti. Arra a kérdésre, hogy ő maga elvállalna-e egy ilyen alapokon álló ügyet, az ügyvéd azt mondta: elvállalna, ugyanakkor minden esetben figyelmeztetné a megbízót, hogy a perben sor kerülhet a valóság bizonyítására, mikor is az alperes feltárhatja, milyen alapon tette a sérelmezett állításokat.

Magyar György ugyanakkor némi nehézséget lát abban, hogy egyértelműen beazonosítható-e Vida a cikkből, mert ehhez az olvasó háttérismereteire és logikai következtetéseire is szükség van.

Kit perelhet Vida?

Magyar György szerint amennyiben Vida Ildikó Magyarországon perel, megválaszthatja az alperest. Perelheti egyrészt a Heti Válasz kiadóját, főszerkesztőjét és újságíróját, másrészt perelheti Goodfriend-et. Goodfriend perlése esetében azonban a törvényszék a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül el fogja utasítani, mert a magyar bíróság joghatósága a törvény vagy nemzetközi egyezmény rendelkezése alapján kizárt.

vida ildikóVida Ildikó

Ha a NAV elnöke az újságot perelné, azt kellene bizonyítania, hogy valótlan tényállításokról van szó, amelyek alkalmasak jó hírnevének csorbítására. 

Az ügyvéd szerint a bíró azt vizsgálná, hogy az átlagosan tájékozott újságolvasó számára egyértelműen beazonosítható volt-e Vida. Goodfriend egyrészt magyar kormányalkalmazottakról, másrészt a beutazási tilalomról beszélt. Úgy hírlik, hogy nem Vida az egyetlen kormánytisztviselő, akit a beutazási tilalom érint. „Itt tehát van egyfajta bizonytalanság, ami kihathat a pernyertességre is. Mivel az új Ptk-val kapcsolatosan nem beszélhetünk kiforrott bírói gyakorlatról, nehéz jóslásokba bocsátkozni a fenti jogszabályhely helyes értelmezésével kapcsolatosan”, mondta az atv.hu-nak Magyar György.

Arra a kérdésre, hogy vállalna-e egy ilyen ügyet, az ügyvéd kifejtette: azt tanácsolná az ügyfélnek, hogy csak a lapkiadó ellen indítson pert és keresetében szorítkozzon a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítására. „Ha e tesztügy eredményeként jogerősen megállapítják a jogsértést, elévülési időn belül egy újabb perben követelhetne sérelemdíjat, esetleg kártérítést, valamint a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől, továbbá azt, hogy a jogsértő adjon megfelelő elégtételt, és ennek biztosítson saját költségén megfelelő nyilvánosságot. Egy ilyen kétes kimenetelű ügyben tehát nagyfokú óvatosságra inteném az ügyfelet”, mondta Magyar.

Az ügyvéd arra is felhívta a figyelmet, hogy a Ptk. szerint amennyiben a személyiségi jog megsértése közérdekbe ütközik, a jogosult hozzájárulásával az ügyész is keresetet indíthat. „Lehet, hogy Vidának nincs is szüksége ügyvédre”, tette hozzá Magyar.

Árnyasi Katalin ügyvéd a „jóhírneves” ügyek specialistája. Megkeresésünkre azt mondta, elvonatkoztatva a konkrét ügytől, illetve az ügyvivő diplomáciai mentességétől, az idézett mondatok és a szövegösszefüggés egyértelműen alkalmas polgári per indítására, ugyanis nem véleményközlésről, hanem tényállításról van szó, másrészt szerinte Vida Ildikó is beazonosítható. „Vállalnék ilyen ügyet, és meg is nyerném, természetesen akkor, ha ügyfelem biztos lenne abban, hogy az állításoknak nincs alapja”, mondta lapunknak Árnyasi Katalin.

Közben a budapesti amerikai nagykövetség Facebook-oldalán egy rövid videót tett közzé, amely a korrupció veszélyeire hívja fel a figyelmet. A kisfilmben arról beszélnek, hogy a korrupció aláássa az állampolgárok hitét a kormányukban. Hozzátették támogatják az átláthatóságra és elszámoltathatóságra törekvő civil szervezeteket, és megtagadják a vízumot a korrupt tisztviselőktől.

További belföldi híreink