Kövessen minket a Facebookon

Nagyvilág

2013-10-11 06:49:00

Líbiai káosz: olajérdekek diktálnak

Líbiában a múlt hónapban, a Szahara déli részén összegyűlt törzsi vezetők bejelentették Algériával határos távoli tartományuk elszakadási szándékát a Tripoliban működő kormánytól.

Több ezer kilométer távolságra keleten fegyveres tüntetők foglalták el a kikötőket. A felkelők akadályozzák a földközi-tengeri olajszállítmányokat. Az Ali Zidan miniszterelnök vezette Líbia közel áll a felbomláshoz, mégpedig a saját kormánnyal rendelkező lázadók, a milíciák és ezen beül is azoknak az OPEC tagállamból való saját olajrészesedése mentén.

A miniszterelnök keleten szembesül a legnagyobb kihívással. Az ország keleti részében ugyanis a lázadók – állításuk szerint a líbiai olaj korrupt hivatalnokoktól való védelmében – kikötőket zártak le és elsáncolták magukat. Továbbá a helyi lázadók azzal fenyegetőztek, hogy az olajat Kirenaika tartomány részére fogják értékesíteni. Ez a provincia sokáig a Kadhafi ellenes erők ellenőrzése alatt állt.

A keleten fekvő Bengázi volt a Kadhafi ellen kitört felkelés bölcsője. Bengázi, a térség legfőbb városa, már felállította saját, helyi ügyekkel foglalkozó tanácsát. A város az állami NOC olajvállalatot felkérte: térjen vissza az egykor az ország gazdasági központjaként működő területre. „A kormány és a kongresszus kizsákmányolja Líbia természeti kincsét és saját céljaira használja fel” – közölte Ibrahim al-Dzsatrán, egy olajbiztonsági egység korábbi vezetője, aki dezertált a kormánytól, és elfoglalta az ország keleti kikötőit.

Nem lesz "iraki út"

Mégis, bármilyen kaotikus állapotok uralkodnak is Líbiában, távol van attól, hogy "Irak útjára" lépjen, ahol a föderalista törekvések miatt Bagdad arab vezetésű kormánya és a saját kormányzattal és fegyveres erőkkel rendelkező kurd közösség osztozik a hatalmon és az ország olajkészletén. Líbiában, a 2011-es forradalom óta növekvő, Tripolira jellemző vezetési hiányosságok, a törzsi lojalitás, valamint a korrupció, a biztonsági, és szolgáltatásokban tapasztalható hiányosságok miatti elégedetlenség, nem annyira népmozgalomhoz, mint inkább függetlenedési tüntetésekhez vezettek.

Elemzők szerint Kirenaika, valamint a dél-líbiai Fezzan régió a közelmúltban tett, függetlenedésről szóló bejelentései nem változtatják meg nagymértékben az ország belpolitikai helyzetét. Ezek ugyanis jelenleg nem élveznek tömegtámogatást, és nem rendelkeznek önálló hatósággal.

Annak veszélye azonban fennáll, hogy az ilyen követelések mélyebb káoszba sodorhatják Líbiát. A kormány gyenge, tehetetlen, és alacsony támogatottságú fegyveres milíciák bénítják azzal, hogy a föderalizmus nevében elzárják az olajat. Ez a forgatókönyv már hasonlít a Nigériaihoz, ahol fegyveresek olajlétesítményeket támadtak meg, külföldi munkásokat raboltak el, és nyersolajat loptak értékesítés céljából. Egyértelmű kormányzati válaszlépés nélkül Líbia a lassú széttöredezés irányába haladhat, a helyi olaj- és gázlelőhelyek fölötti ellenőrzésért egymással versengő, a rivális törzsi és etnikai csoportokhoz lojális régiók és városok miatt.

Fegyveres konfliktus is kibontakozhat

„Ezt a hatalmat az állammal való alkudozásra próbálják felhasználni. Meg akarják szakítani a jelenlegi politikai folyamatot, és azzal fenyegetőznek, hogy leválnak Líbiáról” – közölte Claudia Gazzani, a Nemzetközi Válságcsoport elemzője. A Líbiai válsággal foglalkozó elemző szerint nagyrészt azon múlik, hogy a helyzet autonómiák létrejöttéhez vezető fegyveres konfliktusba torkollik-e, hogy a kormány hogyan reagál ezekre a követelésekre.

Ha a központi kormányzatnak nem sikerül a rivális milíciáktól átvenni az ellenőrzést, és Líbia nagy részén, sőt Tripoli egyes részein is nem állítja helyre a közbiztonságot, az csak a föderalista ambíciókat erősíti.

Líbiának még mindig nincs új alkotmánya. Az ország alaptörvényét egy három régió képviselőiből álló bizottságnak kell megírnia, akiknek számítaniuk kell rivális föderalista igényekre, törzsi követelésekre és etnikai nyomásokra is. Irak ezzel szemben már rendelkezik olyan szövetségi rendszerrel, amely szerint az autonóm Kurdisztán, egy bizonyos százaléknak a szövetségi költségvetésbe történő visszafizetése ellenében a kormányzati csővezetékeken szállíthatja olaját. Szemben Irakkal, ahol a kurd közösség nagy, Líbiában – ami akár az ország déli részét, akár Kelet-Líbiát illeti – csak kis csoportok azok, akik autonómiát követelnek – közölte Hadi Belazi, a Tripoliban működő Petro Libya olajszolgáltató társaság igazgatója. Líbiában egyes esetekben mindössze 10-15 ember kell egy csővezeték lezárásához – tette hozzá.

A törzsi rivalizálás egyben a széthúzás ellenszere

A föderáció híveinek nincs nagy támogatottságuk, és gyakran úgy tűnik, hogy a föderalizmust inkább csak Tripoli befolyásolására használják – vélik elemzők, helyi hivatalnokok és diplomaták. A déli Fezzan törzsei két hete bejelentették az autonómiát. A Kadhafi mellett és ellen kiálló csoportok közötti rivalizálások azonban még a Tripolival szembeni erős ellenérzések ellenére is gátolják a függetlenedési szándékot. Bengázi, ahol fegyveresek 2012-ben megtámadták az amerikai konzulátust, továbbra is káosz sújtotta hely. A városban a rivális milíciák közötti háborút a keményvonalas iszlamisták erős jelenléte generálja.

A távoli sivatagi olajkitermelő területeken több ezer, Dzsatran föderalista vezető vezette fegyveres tartja megszállva az ország olajkitermelésének közel 60 százalékáért felelős létesítményeket. Dzsatran föderalista törekvései támogatottságának mértéke, vagy az, hogy véget vet-e a tüntetéseknek, ha Tripoli több koncessziót ajánl, még nem világos. A kormány erőszakos fellépést helyezett kilátásba, de úgy tűnik, vonakodik szembeszállni a felfegyverzett föderalistákkal. Pillanatnyilag a keleti olaj mellett demonstrálók továbbra is keményvonalas álláspontra helyezkednek.

Dzsatran emberei számára azonban a Tripolival való megállapodás nélkül nehéz lesz a Földközi-tenger útján megvalósuló független olajexport beindítása. A kormány az illegálisan olajat szállító tankhajók megtámadásával fenyeget. „Egy biztos, Dzsatran és emberei nem tudnak majd olajat eladni. Ebben senki sem érdekelt” – közölte John Hamilton a londoni székhelyű CBI, Afrika- és energiaügyi üzleti tanácsadó iroda igazgatója. „Ez a hajó meg lenne jelölve: Líbiából lopott olajat szállít” – tette hozzá.

atv.hu / Reuters

További külföldi híreink