Kövessen minket a Facebookon

Egyéb

2017-03-13 14:35:00

A Heti Napló elnevezésű nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

A nyereményjáték szervezője és adatkezelője: ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt. (székhely: 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor u. 31., cégjegyzékszám: 01-10-043855, adószám: 12389157-2-42, mint szervező és adatkezelő, a továbbiakban: Szervező) lebonyolítója és adatfeldolgozója: Studio 10 Kommunikációs Iroda Kft. (székhely: 1145 Budapest, Titel u. 3/1., cégjegyzékszám: 01-09-067038, adószám: 10352487-2-42, mint lebonyolító és adatfeldolgozó, a továbbiakban: Lebonyolító) amely a jelen részvételi- és játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

 A Heti Napló elnevezésű nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

1.    A nyereményjáték időtartama

A nyereményjáték időtartama: 2017. március 12. napjától heti - valamint a heti mellett párhuzamosan esetenként több héten át tartó (továbbiakban: többhetes nyereményjáték) - rendszerességgel, azokon a heteken, amikor az ATV televíziós csatornán „Heti Napló Sváby Andrással” műsor (a továbbiakban: Műsor) adásba kerül.

A heti nyereményjáték a vasárnaponként este élőben adásba kerülő Műsort megelőző csütörtöktől a Műsorban a műsorvezető általi lezárásáig tart, kivéve az első adást, amelyben a nyereményjáték a Műsor kezdetétől a műsorvezető általi lezárásáig tart.

A többhetes nyereményjáték esetenként több héten (pontosan az adott Műsorokban közölt számú héten) keresztül tart, úgy, hogy hetente a vasárnaponként este élőben adásba kerülő adott heti Műsort megelőző csütörtöktől az adott heti Műsorban a műsorvezető általi lezárásáig lehet szavazni, az adott Műsorokban közölt számú egymást követő héten.

A nyereményjáték egész időtartama alatt a Részvételi- és játékszabályzat hozzáférhető mindenki számára a http://www.atv.hu/egyeb/20170313-a-heti-naplo-elnevezesu-nyeremenyjatek-reszveteli-es-jatekszabalyzata oldalon, valamint az ATV és a Heti Napló Sváby Andrással facebook oldalakn.

2.    A nyereményjátékban résztvevő személyek

2.1.    A heti nyereményjátékban részt vehet minden 16. életévét betöltött, magyarországi állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy (a 2.3 pontban felsoroltak kivételével), továbbiakban: Játékos, aki a Műsornak a tárgyhét csütörtöktől megjelenő műsorelőzeteseiben, valamint a Műsorban több alkalommal elhangzó felhívásra és feltett kérdésre a 06-70-70-60-600 alapdíjas telefonszámára a „NAPLÓ1” vagy „NAPLÓ2” választ sms-ben VAGY az ATV és a Heti Napló Sváby Andrással facebook oldalakon (https://www.facebook.com/atv.hu/ és https://www.facebook.com/hetinaplo/) közzétett felhívásra az „IGEN” vagy „NEM” gomba kattintással – valamint a nyereményjátékban való részvételi szándékára vonatkozó kérdésre „IGEN” kattintással – elküldi a nyereményjátéknak a Műsor adásideje alatt a műsorvezető által történő lezárásáig.

2.2.    A többhetes nyereményjátékban részt vehet minden 16. életévét betöltött, magyarországi állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy (a 2.3 pontban felsoroltak kivételével), továbbiakban: Játékos, aki az esetenként a többhetes nyereményjátékra való felszólítást követően az adott Műsorokban közölt számú héten keresztül minden alkalommal a Műsornak az első felhívást tartalmazó Műsornak a tárgyhéten csütörtöktől megjelenő műsorelőzeteseiben, valamint a Műsorokban több alkalommal a többhetes nyereményjátékkal kapcsolatban elhangzó felhívásra és feltett kérdésre a 06-70-70-60-600 alapdíjas telefonszámára a „NAPLÓ1” vagy „NAPLÓ2” választ sms-ben VAGY az ATV és a Heti Napló Sváby Andrással facebook oldalakon (https://www.facebook.com/atv.hu/ és https://www.facebook.com/hetinaplo/) közzétett felhívásra az „IGEN” vagy „NEM” gomba kattintással – valamint a nyereményjátékban való részvételi szándékára vonatkozó kérdésre „IGEN” kattintással – elküldi a nyereményjátéknak a Műsor adásideje alatt a műsorvezető által történő lezárásáig úgy, hogy MINDEN ALKALOMMAL SMSBEN UGYANAZON TELEFONSZÁMRÓL VAGY MINDEN ALKALOMMAL FACEBOOKON UGYANAZON FACEBOOK PROFILRÓL SZAVAZ ÉS NEM NYERT A TÖBBHETES NYEREMÉNYJÁTÉK IDEJE ALATTI HETI NYEREMÉNYJÁTÉKOK EGYIKÉN SEM.

2.3.    A nyereményjátékban nem vehetnek részt sem közvetlenül, sem közvetett módon:

2.3.1.    a Szervező és a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkatársai, alkalmazottai, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;

2.3.2.    magyarországi állandó lakhellyel nem rendelkező személyek.

2.4.    A Játékosok a nyereményjátékban való részvétellel (a megadott telefonszámra az sms elküldésével) elfogadják a jelen szabályzatban foglalt feltételeket és rendelkezéseket, különösen az annak

4. pontjában foglalt adatkezelési szabályokat.

3.    A nyereményjátékok

3.1.    A heti nyereményjáték lényege, menete

A heti nyereményjátékban a vasárnaponként este élőben az ATV televíziós csatornán adásba kerülő „Heti Napló Sváby Andrással” c. műsornak a tárgyhét csütörtöktől közzétett műsorelőzeteseiben, valamint a Műsorban több alkalommal elhangzó felhívásra és a Műsor egyik aktuális témájával kapcsolatban feltett kérdésre a Játékosok a nyereményjátéknak a Műsor adásideje alatt a műsorvezető által történő lezárásáig a 06-70-70-60-600 alapdíjas telefonszámára a „NAPLÓ1” vagy „NAPLÓ2” választ küldhetik, vagy az ATV és a Heti Napló Sváby Andrással facebook oldalakon (https://www.facebook.com/atv.hu/ és https://www.facebook.com/hetinaplo/) közzétett felhívásra az „IGEN” vagy „NEM” gomba kattintással – valamint a nyereményjátékban való részvételi szándékára vonatkozó kérdésre „IGEN” kattintással – a választ elküldhetik.

3.2.    A többhetes nyereményjáték lényege, menete

A többhetes nyereményjátékban esetenként, a többhetes nyereményjátékra való első felhívástól a vasárnaponként este élőben az ATV televíziós csatornán adásba kerülő „Heti Napló Sváby Andrással” c. műsornak a tárgyhét csütörtöktől közzétett műsorelőzeteseiben, valamint a Műsorokban több alkalommal elhangzó többhetes nyereményjátékra történő felhívásra az adott Műsorokban megjelölt számú egymást követő héten keresztül hetente az adott heti Műsor egyik aktuális témájával kapcsolatban feltett kérdésre a Játékosok a nyereményjátéknak a Műsor adásideje alatt a műsorvezető által történő lezárásáig a 06-70-70-60-600 alapdíjas telefonszámára a „NAPLÓ1” vagy „NAPLÓ2” választ küldhetik, vagy az ATV és a Heti Napló Sváby Andrással facebook oldalakon (https://www.facebook.com/atv.hu/ és https://www.facebook.com/hetinaplo/) közzétett felhívásra az „IGEN” vagy „NEM” gomba kattintással – valamint a nyereményjátékban való részvételi szándékára vonatkozó kérdésre „IGEN” kattintással – a választ elküldhetik, MINDEN HÉTEN UGYANAZON TELEFONSZÁMRÓL VAGY MINDEN HÉTEN UGYANAZON FACEBOOK PROFILRÓL.
Közös szabályok

A Játékosok a 06-70-70-60-600 alapdíjas telefonszámra korlátlan mennyiségben küldhetnek sms-t, azonban az ATV vagy a Heti Napló Sváby Andrással facebook oldalakon közzétett felhívásra egy IP címről csak egy alkalommal szavazhatnak. A fentiek szerinti sms-t elküldő vagy a facebookon kattintó Játékosok közül véletlenszerűen (emberi beavatkozás nélkül) számítógép által kisorsolt Játékos(ok) nyer(nek). A kisorsolt Játékost a Szervező a Játékos telefonszámán felhívja vagy a facebook szavazáskor megadott e-mail címen értesíti. Amennyiben a kisorsolt Játékos a hívás-kezdeményezésre nem veszi fel a telefont (nem elérhető); felveszi a telefont, de azt leteszi; vagy nem reagál a facebook szavazáskor megadott e-mail címen történő értesítésre vagy nem nyilatkozik a 2.2 pontban foglalt kizáró okok tekintetében, vagy nem adja meg a jelen játékszabályzatban meghatározott adatait, akkor a kisorsolt Játékos elveszíti a jogát arra, hogy nyertes legyen. Ebben az esetben a kisorsolt – heti nyereményjáték esetében négy, többhetes nyereményjáték esetében kilenc – tartalék Játékos előtt nyílik meg a lehetőség arra, hogy nyertes legyen, és a Szervező ezt a tartalék Játékost hívja fel. Ha a kisorsolt tartalék Játékosokat sem sikerül a fentiek szerint elérni, vagy nem vállalja a fentieket, akkor a tárgyheti nyeremény/nyeremények nem kerülnek kiosztásra.

A nyereményjáték lezárása után érkezett sms-ek, vagy a facebook kattintások érvénytelenek, így nem kerülnek be a szavazás eredményébe, sem a sorsolási adatbázisba. A szavazás eredményét a műsorvezető a műsorban teszi közzé és/vagy feliratban jelenik meg a képernyőn.

A nyeremény átadásával kapcsolatban a Szervező munkatársa Műsoron kívül veszi fel a kapcsolatot a nyertes Játékos(ok)al azon a telefonszámon, amelyről az sms-t küldték a nyereményjátékba, vagy amely e-mail címet a facebook szavazáskor megadtak a nyeremény átadásához szükséges adatok egyeztetése céljából. A nyertes Játékos(ok)nak meg kell adni(uk) a Szervező részére a nevet (vezetéknév és keresztnév), telefonszámot, postai címet, e-mail címet.

A Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli a Játékosok téves adatszolgáltatása esetén.

3.3.    A nyeremények

A nyertes Játékos(ok) a heti nyereményjáték esetében az adott héten közzétett műsorban és – az első adás kivételével – annak műsorelőzeteseiben a heti nyereményjáték keretében felajánlásra kerülő nyeremény(eke)t nyeri(k), a többhetes nyereményjáték esetében az adott Műsorokban megjelölt számú egymást követő héten közzétett műsorokban és azok műsorelőzeteseiben a többhetes nyereményjáték keretében felajánlásra kerülő nyeremény(eke)t nyeri(k)

Amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg a jelen Részvételi- és játékszabályzatban foglalt feltételeknek, vagy nem nyilatkozik a 2.2 pontban foglalt kizáró okok tekintetében, abban az esetben az adott Játékos nem minősül nyertesnek, és nem jogosult a nyeremény átvételére. Ebben az esetben az adott Játékos a későbbiekben sem támaszthat semmiféle igényt a Szervező és a Lebonyolító felé a nyereménnyel kapcsolatban.

A Szervező és a Lebonyolító a nyeremények minősége tekintetében szavatosságot nem vállal. A nyeremények tekintetében a Szervező és a Lebonyolító nem vállal semmilyen egyéb költséget, minden egyéb költség a nyertes Játékost terheli (pl. esetleges utazási költség, az idegenforgalmi adó, a helyszínen megfizetendő egyéb költségek, stb.).

3.4.    A nyeremény átadása

A nyertes Játékos(oka)t a Szervező a nyeremények átadása érdekében azon a telefonszámon keresi meg legkésőbb a nyereményjáték befejezését követő 5 munkanapon belül, amely telefonszámon a Játékos nyereményjátékban részt vett, vagy azon a telefonszámon vagy e-mail címen, amit a facebook történő értesítésre reagálva megadott. A Szervező telefonon vagy e-mailen egyezteti a nyertes Játékossal a nyeremény átadásához szükséges teendőket. A nyeremények ezt követően a nyertes Játékos által megadott postai címre való megküldéssel vagy személyesen kerülnek átadásra. A nyeremények átadására a telefonos egyeztetést követő legfeljebb 10 naptári napon belül kerül sor.

4.    Adatkezelés

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Szervező, mint adatkezelő és a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó tájékoztatja a Játékosokat, hogy személyes adataik kezelése önkéntes hozzájárulásukon alapul, amelyről megfelelő tájékoztatást jelen Részvételi- és játékszabályzatban olvastak és elfogadnak:

A Játékosok a nyereményjátékban való részvételükkel (a megadott telefonszámra sms elküldésével) hozzájárulnak ahhoz, hogy

•    a Szervező és a Lebonyolító a résztvevő Játékosok személyes adatait a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása, a nyeremények átadása céljából kezelje;

•    a Szervező és a Lebonyolító a nyereményjáték lebonyolítása, valamint a nyeremény átadása céljából a Játékos által megadott telefonszámon, illetve e-mail címen a Játékost megkeresse;

•    a Szervező a nyertes Játékos által megadott postai címre a nyereményt kiküldje;

•    a Szervező a nyertes Játékos nevét, címét, telefonszámát vagy e-mail címét a nyereményt felajánló részére továbbítsa;

•    a nyereményt felajánló a nyertes Játékost az általa megadott elérhetőségeken megkeresse a nyeremény utáni adó megfizetésének egyeztetése céljából.

A Szervező és a Lebonyolító az Infotv-ben előírtak szerint kezeli és dolgozza fel a Játékosok megadott személyes adatait, azokat a Szervező és a Lebonyolító harmadik személy részére nem adja át, nem továbbítja, kivéve a Játékos telefonszámát, amelyet a nyereményt felajánló részére továbbít a nyeremény utáni adó megfizetésének egyezetése céljából. A Játékosok személyes adatai legkésőbb a Műsor adásba kerülését követő 30. napig törlésre kerülnek, kivéve a nyertes Játékosok adatai, amelyek a nyeremények átadásáig kerülnek kezelésre.

Az adatkezelés az Infotv-ben foglaltaknak megfelelően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága (NAIH) felé bejelentésre került, az adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-115280/2017.

5.    Információ, kapcsolat

A nyereményjátékkal kapcsolatos információk és a jelen Részvételi és játékszabályzat megtalálható a http://www.atv.hu/egyeb/20170313-a-heti-naplo-elnevezesu-nyeremenyjatek-reszveteli-es-jatekszabalyzata oldalon, valamint az ATV és a Heti Napló Sváby Andrással facebook oldalakon.

A nyereményjátékra vonatkozó kérdésekkel kapcsolatban annak teljes időtartama alatt a 06-1-220-6052 alapdíjas ügyfélszolgálati telefonszámon keresztül kaphatnak információt az érdeklődők.

6.    Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Részvételi- és játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa, az erre vonatkozó tájékoztatást a http://www.atv.hu/egyeb/20170313-a-heti-naplo-elnevezesu-nyeremenyjatek-reszveteli-es-jatekszabalyzata internetes oldalon, valamint az ATV és a Heti Napló Sváby Andrással facebook oldalakon.

A nyereményjátékban való részvétel a résztvevők számára önkéntes, a részvétel a jelen Részvételi- és játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.
Budapest, 2018. március 1.

ATV Zrt.

Ajánlom

További híreink