Kövessen minket a Facebookon

Itthon

2020-04-22 07:43:00

Ismét naggyá tenni Magyarországot - benyújtották Orbán Viktorék politikai nyilatkozatát

Széchenyi István szavaival vallják, csakis a ,,saját tengelye körül forgó", önálló Magyarország kerülheti el, hogy ismét gyarmati sorba süllyesszék - mondja ki az Orbán Viktor kormányfő által is jegyzett, az 1990. május 2-án összeült, első szabadon választott Országgyűlésre emlékező politikai nyilatkozat. A visszanyert szabadság arra adatott, hogy az egymást követő nemzedékek “ismét naggyá tegyék Magyarországot”- szól a dokumentum.

Ismét naggyá tenni Magyarországot - benyújtották Orbán Viktorék politikai nyilatkozatát

Már benyújtották a parlamentnek a “Magyarország népképviseleti rendszerének harminc évvel ezelőtti visszaállításáról” szóló politikai nyilatkozatot, amit Orbán Viktor miniszterelnök, Kövér László házelnök, Kocsis Máté Fidesz- és Harrach Péter KDNP frakcióvezetők, Varga Mihály pénzügyminiszter, Kósa Lajos és Németh Zsolt bizottsági elnökök és Hörcsik Richárd írtak alá.

Május 2-án ünnepi ülés, az államfő beszél

A harmincadik évfordulón, május 2-án az Országgyűlés ünnepi ülést tart, melyen Áder János államfő mond beszédet.

Az Orbán Viktor által is jegyzett politikai nyilatkozat azzal kezdődik: az Országgyűlés tisztelettel emlékezik meg az ország állami önrendelkezése 1944. március tizenkilencedikén történt elvesztését követő első szabadon választott népképviselet 1990. május másodiki megalakulásáról, amely - Alaptörvényünk szerint - hazánk új demokráciájának és alkotmányos rendjének kezdete. A szabad országgyűlés az ettől a jogtól évtizedekig megfosztott magyar polgárok demokratikusan kinyilvánított akaratából jött létre. Az Országgyűlés tagjai fejet hajtanak mindazon magyarok helytállása előtt, akiknek hűsége, szabadságvágya, bátorsága és áldozatvállalása elengedhetetlen volt ahhoz, hogy - amint az ország függetlenségének elvesztét okozó külső körülmények változása lehetővé tette - a magyar nép ismét önnön kezébe vehesse sorsát - tartalmazza az első szakasz.

Kegyelettel gondolunk az első szabadon választott országgyűlés elhunyt tagjaira, s megbecsüléssel mindazon képviselőtársainkra, akik a rendszerváltoztatás első demokratikus parlamentjében, illetve azt követően megbízatásuk lejártával, a polgári életbe visszatérve Magyarország felemelkedéséért dolgoztak - írják.

A Szent István-i államszervezéshez fogható

“A kommunisták több mint négy évtizednyi uralma során lepusztított, elszegényített, súlyos adóságokkal terhelt és szellemileg, lelkileg is megnyomorított ország helyreállítása történelmi súlyú kihívás elé állította az új törvényhozás tagjait. A demokratikus és jogállami berendezkedés rövid időn belül megvalósuló felépítését, a piacgazdaság jogi kereteinek kialakítását, az ország nemzetközi kapcsolatrendszerének átalakítását, az ország határain kívül rekedt magyar közösségekért való felelősségvállalásnak a nemzetpolitikába történő visszaillesztését a Szent István-i államszervezéshez fogható jelentőségű tettként fogadjuk el, és elismeréssel illetjük” - szól a dokumentum.

Az új Alaptörvény zárta le ”a posztkommunizmusként jelölhető” korszakot

Ugyanakkor, az adott külső és belső történelmi helyzet adta nehézségek közepette, a rendszerváltoztatás továbbvitele során hozott döntésekkel “nem sikerült gátat szabni a társadalom jelentős részét érintő kiábrándulásnak és a kommunista diktatúrát korábban fenntartó csoportok meg-megújuló uralmi törekvéseinek. E - posztkommunizmusként jelölhető, az ország újbóli lecsúszásának és külső függésbe kerülésének veszélyét többször felidéző - korszakot az új Alaptörvény 2012. január elsejei hatályba lépése zárta le” - nyilvánítják ki.

Csakis a közösség demokratikus akaratnyilvánítása útján...

Mi, a megbízatását töltő Országgyűlés tagjai történelmünk jeles teljesítményei között tartjuk számon a harminc évvel ezelőtt megalakult népképviselet országépítő munkáját, és újólag elkötelezzük magunkat a rendszerváltoztatás célját és értelmét adó értékek - a szabadság, az alkotmányosság és a nemzeti önrendelkezés - mellett. Valljuk, hogy csakis a közösség demokratikus akaratnyilvánítás útján kifejezett felhatalmazása szabhat irányt az állam működésének. Valljuk, hogy csakis egy önmagára értékként tekintő nemzet képes szabad akaratnyilvánításra. Valljuk, hogy csakis egy, a hagyományaira támaszkodó, de megújulni tudó erős állam alkalmas e szabadság külső és belső feltételeinek biztosítására.

“Saját tengelye körül forgó”

Széchenyi István szavaival valljuk, hogy csakis a ,,saját tengelye körül forgó", önálló Magyarország kerülheti el, hogy ismét gyarmati sorba süllyesszék, s csak egy ilyen Magyarország válhat bármely együttműködésben egyenrangú szövetségessé - nyilvánítják ki.

Ismét naggyá tenni Magyarországot

“Mi, a megbízatását töltő Országgyűlés tagjai 1990. május másodikát visszanyert szabadságunk első napjának tekintjük, mely szabadság arra adatott, hogy az egymást követő nemzedékek ismét naggyá tegyék Magyarországot” - zárul a politikai nyilatkozat.

Indoklást nem csatolták hozzá, mert “a politikai nyilatkozat szövege az előterjesztők akaratának kinyilvánítása, annak szükségességét és indokát a nyilatkozat szövege támasztja alá”.

Ajánlom

További belföldi híreink