Kövessen minket a Facebookon

Itthon

2019-07-25 13:03:00

Kötelezettségszegési eljárásokat indít az Európai Bizottság Magyarország ellen

A Bizottság nyilvánosságra hozta az erről szóló jelentést. Ezzel pedig bírósági szakaszba lép a Magyarországgal szemben indított kötelezettségszegési eljárás. A testület szerint ugyanis uniós jogba ütköznek azok a magyar rendelkezések, amelyek büntethetővé teszik a menedékjog és a tartózkodási engedély megszerzését támogató tevékenységet. Szerintük a Stop, Soros! törvénycsomag szabadságjogokat korlátoz.

Kötelezettségszegési eljárásokat indít az Európai Bizottság Magyarország ellen

Az Európai Bizottság ma több Magyarországot érintő ügyben határozott.

Bíróságra megy  a Stop Soros! miatt

2018 júliusában a Bizottság felszólító levelet küldött Magyarországnak az ún. „Stop Soros” törvénycsomagra vonatkozóan, mely törvények bűncselekménynek nyilvánítják a menedékjog iránti és a tartózkodási kérelmekhez segítséget nyújtó tevékenységeket, és tovább szűkítik a menedékjog kérelmezésének jogát. Kielégítő válasz hiányában a Bizottság ezután indokolással ellátott véleményt küldött 2019 januárjában.

A magyar hatóságok válaszának elemzését követően a Bizottság úgy ítélte meg, hogy a felvetett aggályok többségére nem született megoldás, ezért most úgy határozott, hogy eljárást indít Magyarország ellen az Európai Unió Bíróságánál. Közelebbről, a Bizottság szerint a magyar jogszabályok összeegyeztethetetlenek az uniós joggal.

Felszólító levél a tranzitzónák ügyében

Az Európai Bizottság ma úgy határozott, hogy felszólító levelet küld Magyarországnak a szerbiai határnál lévő magyarországi tranzitzónákban tartózkodó személyek helyzete miatt, akiknek a nemzetközi védelem iránti kérelmét elutasították, és akik egy harmadik országba való visszaküldésre várnak.

A Bizottság véleménye szerint a magyarországi tranzitzónákban való kötelező tartózkodásuk az EU visszatérési irányelve értelmében őrizetben tartásnak minősül.

A Bizottság megállapítja, hogy a magyarországi tranzitzónák őrizeti körülményei, különösen az élelmiszerek visszatartása, nem felelnek meg a visszatérési irányelvben és az Európai Unió Alapjogi Chartájában meghatározott fizikai körülményeknek.

A helyzet sürgősségére való tekintettel a Bizottság aggályainak megválaszolására Magyarországnak 1 hónap áll a rendelkezésére, amelyet követően a Bizottság úgy dönthet, hogy következő lépésként indokolással ellátott véleményt küld.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága már számos esetben hozott ideiglenes intézkedéseket, és arra kötelezte Magyarországot, hogy gondoskodjon a tranzitzónákban őrizetben tartott személyek élelmiszerrel való ellátásáról. 2018 júliusában a Bizottság eljárást indított Magyarország ellen a Bíróságánál a menedékkérők magyarországi tranzitzónákban való őrizetben tartásával kapcsolatban. Az ügy a Bíróság előtt jelenleg folyamatban van.

Újabb eljárás

Az Európai Bizottság ma úgy határozott, hogy eljárást indít Magyarország ellen az Európai Unió Bíróságánál, amiért az ország nem teszi lehetővé a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállású, harmadik országbeli állampolgároknak az állatorvosi szakma gyakorlását, és ezáltal helytelenül alkalmazza a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezőkről szóló irányelvet (a Tanács 2003/109/EK irányelve).

Az irányelv előírja, hogy azon harmadik országbeli állampolgárok, akik legalább 5 éve jogszerűen tartózkodnak valamely uniós tagállamban, bizonyos területeken – ideértve a munkavállalásra és az önálló vállalkozói tevékenységre való jogosultságot – egyenlő bánásmódban részesüljenek az adott állam polgáraival. A Bizottság 2018 júliusában felszólító levelet, majd 2019 januárjában indokolással ellátott véleményt küldött Magyarországnak.

atv.hu

Ajánlom

További belföldi híreink