Kövessen minket a Facebookon

Itthon

2019-06-12 14:12:00

Lovász a frakcióvezetőknek írt levelet: Nem visszavonást, módosítást kér

Lovász László még a nemzetközi sajtótájékoztatója előtt levelet írt a parlamenti frakcióvezetőknek és az Akadémia átalakításáról szóló törvény elfogadása, a kutatóhálózatok kiszervezése ellen érvel. Az MTA elnöke nem a javaslat visszavonását kéri, hanem a módosítását - derül ki a levélből.

Lovász a frakcióvezetőknek írt levelet: Nem visszavonást, módosítást kér

„Tiszta lélek, tiszta szándék, akár siker, akár nem”- ez a Széchenyi István-idézet a mottója Lovász László levelének, melyet a parlamenti frakcióvezetőknek írt, hogy ismertesse a Magyar Tudományos Akadémia álláspontját a Palkovics László által jegyzett, az MTA átalakítását célzó törvényjavaslatról, mellyel elvennék az Akadémiától s kutatóhálózatát. 

Lovász László a levelét - melyet az MTA honlapján közzétettek -, azzal kezdi hogy az MTA a központi költségvetésből finanszírozva működteti kutatóhálózatát, amelyben mintegy 5000 kutatót és a kutatást segítő személyt foglalkoztat, a tevékenysége átlátható, évente beszámol róla a kormánynak, kétévente az Országgyülésnek. De részletes tudományos beszámolókat is készítenek, a jelenlegi helyzet szerint pedig a kutatóhálózat tevékenységét segítő, véleményező és egyes kérdésekben döntést hozó 15 tagú testületbe (Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa) a kormány is  három tagot  „személyre szólóan delegál az oktatásban, a kutatásban, a fejlesztésben, az innovációban, valamint a gazdaságfejlesztésben és a versenyképesség-politikában fontos szerepet játszó miniszterek olyan vezető munkatársai közül, akik gazdálkodási, igazgatási, kutatási, kutatásszervezési vagy államigazgatási gyakorlatuk és tapasztalataik alapján hozzájárulhatnak a kutatóhálózat hatékony igazgatásához” - írja az MTA elnöke levelében. 

Lovász László a levelében hangsúlyozza, hogy az Akadémia működésével szemben semmilyen kormányzati kifogás vagy javaslat nem érkezett a benyújtott beszámolóik értékelésekor, ennek ellenére a Palkovics László vezette Innovációs és Technológiai Minisztérium az MTA-val való érdemi egyeztetés nélkül, a 2019. évi költségvetési törvény alapján magához vonta a kutatóhelyek költségvetési forrását, a mostani törvényjavaslat pedig el akarja venni az MTA-tól a kutatóhálózatát.

Lovász László legsúlyosabb megállapítása: nem ismerik az elfogadásra váró törvény célját, ami elvonni tervezi az MTA-tól a kutatóhálózatát. A tervezet hatásvizsgálatát nem kapták meg, így nincs ismeretük a társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásáról, a jogszabály megalkotásának szükségességéről, elmaradásának várható következményeiről - írta. 

Aztán az MTA elnöke pontokba szedve felsorolja ellenérveiket a T.Ház előtt fekvő törvényjavaslattal szemben, amit Palkovics László jegyez. 


  1. Az Akadémia kutatóhálózatából létrehozandó Eötvös Loránd Kutatási Hálózat irányító intézménye az ELKH Titkárság, melynek egyetlen közfeladata: „intézményes keretek között folytatott kutatások intézményrendszerének fenntartása, működtetése”. Az ehhez szükséges feltételeket a törvényjavaslat szerint az MTA biztosítja.  Ilyen feltételek mellett megmagyarázhatatlan az új intézmény felállításának igénye, szükségessége, továbbá az eredményesség szempontjából rendkívül kockázatos a kutatóhelyek kivonása a minősített tudományos irányítás alól.

  2. Az új intézmény Irányító Testületébe az MTA minden törekvése ellenére sem került be az irányított kutatóhálózat képviselete, ami ellentmond az eddigi és indokolt önkormányzatiságnak.

  3. Az MTA tulajdonát mindenkor a tudomány szolgálatába állította és állítja, annak gondos őrzője és fejlesztője. Kutatóhálózatának elhelyezéséről akkor is körültekintően fog gondoskodni, ha annak irányításában már csak delegáltak útján vehet részt. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően egyedi magánjogi szerződések keretében kívánja – a szükséges mértékben – biztosítani jelenlegi intézményei számára a tulajdonában lévő vagyontárgyak használatát. Az MTA a jelenleg is kutatási célokat szolgáló ingatlanai és más vagyontárgyai után hasznot húzni nem kíván, de e közfeladat ellátásához az MTA költségvetési támogatásában rendszeres forrást szükséges biztosítani a vagyonelemek fenntartási és fejlesztési költségeire. A köztestület tulajdongyakorlásának ettől eltérő módon történő korlátozása az Alaptörvény XIII. cikk (2) bekezdésébe ütközhet, ellentételezés nélküli kisajátításként értelmezhetően.

  4. Megkerüli a tervezet az ELKH intézményeiben foglalkoztatottak személyi bérének nem pályázati úton történő biztosítását. Elengedhetetlen, hogy az alapvetően felfedező kutatást végző kutatóhelyek határozatlan időre, kiszámítható és tervezhető módon foglalkoztathassanak kutatókat, ne csupán egyes projektekhez kötve. Ellenkező esetben semmi sem indokolja az ingatlanok és más vagyonelemek folyamatos használatának biztosítását az ELKH-kutatóhelyek számára.

  5. Az MTA Közgyűlése határozott arról, hogy kutatóhálózatát saját szervezetén belül kívánja tartani, egyben a köztestület kész arra, hogy a kutatóhálózat irányítását olyan szervezet kezébe adja, amelyben az állam a nemzetközi gyakorlat szerinti arányban képviselteti magát. Ezzel megőrizhető a kutatóhelyek nevében a tudományos világban jól ismert MTA brand. Ettől és az MTA egészére jellemző szinergiáktól megfosztani a kutatókat az egész társadalmunkra kiható értékvesztést okozna.

  6. Báró Eötvös Loránd (1848 – 1919) fizikus, egyetemi tanár, miniszter, az MTA tagja és volt elnöke nevét számos jeles intézmény viseli ma Magyarországon, köztük az egyik legrangosabb és legnagyobb felsőoktatási intézmény, az Eötvös Loránd Tudományegyetem is. Mindezek ismeretében kérdéses, hogy kellően megkülönböztetné-e a névhasználat az ország e jelentős intézményeit. 
Levele végén Lovász László azt kéri: a frakcióvezetök fontolják  meg, hogy a törvénytervezet jelen formájában alkalmas-e elfogadásra. 

“Figyelmébe ajánlom Palkovics László miniszter úr kijelentését az MTA Elnöksége 2018. június 15-i rendkívüli ülésének hitelesített jegyzőkönyve alapján” azt mondta, hogy a kormány nem akarja csökkenteni az Akadémia költségvetését, és nem akarja átvenni az akadémiai kutatóintézeteket sem és átadni az egyetemeknek. 

Miniszter úr kiemelte, hogy a magyar Kormány az Akadémiát és kutatóintézeteit értéknek tekinti - zárta levelét az MTA elnöke.

Ajánlom

További belföldi híreink