Kövessen minket a Facebookon

Itthon

2019-12-24 14:04:00

Tények, amiket nem tudott Jézusról

Népiskolába járt, tájszólásban beszélt, nem germán típusú férfi volt, és nem karácsonykor született. Ennek ellenére a keresztények ilyenkor ünneplik a Megváltó világra jöttét. Összeállításunkban kevéssé ismert tényeket szedtünk össze Jézus Krisztusról. A Hetek archív cikke.

Tények, amiket nem tudott Jézusról

Ősi jövendölések sora szólt földi pályafutásának részleteiről

A Messiás megjelenéséről az Ószövetség lapjain progresszíven kibontakozó kijelentéseket olvashatunk: már a mózesi Törvénykönyvből kiderül származása; a babiloni fogság előtti és utáni próféták pedig szinte minden apró részletet megjövendölnek róla: születésének helyétől és körülményeitől kezdve lakóhelyén keresztül egészen haláláig és feltámadásáig.

Télen fogant és ősszel született

Lukács evangéliumából tudjuk, hogy Erzsébet, Keresztelő János anyja terhességének hatodik hónapjában Máriának angyal jelentette be, hogy ő is teherbe esik, s fiút hoz a világra. Ha innen számoljuk Jézus megfoganását, akkor az éppen Hanukka, azaz a „fények ünnepén”, a zsidó naptár szerinti kiszlév hónapban (november közepétől december közepéig tart) történt, míg születése Tisri hónap (szeptember közepétől október közepéig tart) közepe táján, éppen a sátorok ünnepére esik.

Nem nullában látta meg a napvilágot

Lukács evangéliuma Jézus születésének időpontját Augustus császár (i.e. 27 - i.sz. 14) népszámlálási rendeletének idejére teszi, amikor Publius Sulpicius Quirinus volt a szíriai helytartó. Augustus három nagy népszámlálást tartott a birodalomban: i.e. 28-ban, i.e. 8-ban és i.sz. 14-ben, halála évében. Mivel a Jézus születése utáni betlehemi gyermekgyilkosságokat Nagy Heródes (i.e. 37–4) rendelte el, Jézusnak valamikor Augustus trónra lépése és Heródes halála között kellett születnie. Vagyis az egyetlen szóba jöhető évszám: i.e. 7/8.

Közlekedő csillag vezette hozzá a napkeleti bölcseket

A modern csillagászatban úttörő jelentőségű Johannes Kepler fogalmazta meg először azt a tézist, hogy a napkeleti bölcsek egy különleges bolygóegyüttállást észleltek, és ezt látszott igazolni egy Jézus születési évéből származó ékírásos babilóniai csillagászati szöveg is. Máté evangéliuma azonban egyértelműen cáfolja ezt a teóriát, és rögzíti, hogy a betlehemi csillag már két éve vezette a bölcseket, mire megérkeztek Jeruzsálembe.

Szülei eleinte speciális házasságban éltek

Jézus nevelőapja, József és fiatal felesége egy háztartásban éltek, szülői felügyelet alatt Mária terhességének 9 hónapja alatt, de ez szigorúan az asztalközösségre korlátozódott. Ezalatt József, a korabeli szokásoknak megfelelően apósa szakmájának elsajátításán fáradozott és felkészült az egzisztenciateremtésre, mint generálkivitelező.

Nem germán típusú férfi volt

A közkeletű Jézus-ábrázolások, vagy épp filmek általában nem egy sémita-júdeai arcvonásokkal rendelkező, sötétebb bőrtónusú Jézust jelenítenek meg, hanem inkább egy germán-latin európai arcot. Pedig Dávidról, Jézus őséről maga a Biblia jegyzi föl, hogy alacsony volt és vörös hajú. Egy realista Jézus-film castingján Woody Allen vagy „Kis Kabos” nagyobb eséllyel indult volna, mint Robert Powell vagy James Caviezel.

Nem hallgatott volna a nevére, ha Jézusnak hívják

Valódi neve héberül Jésuá, ami a Jehósuá rövidebb alakja, jelentése: Jahve megment. Anyanyelvén, azaz arámiul, annak is galileai tájszólásában ezt egyszerűen csak Jésu-nak ejtették, mert a szóvégi „á” akkoriban már lekopott.

Galileai tájszólásban beszélte az anyanyelvét

Jézus idejében, Galileában öt arámi dialektus is létezett. Jézus ezek közül beszélhette legalább az egyiket. Az evangéliumokban több helyütt is olvasunk Jézus szájából elhangzó arámi kifejezéseket (Talitha kúm; Effata; Eloi, Eloi, lamma szabakhtani).

Népiskolában tanulta a parancsolatokat

Jézus korában minden zsidó fiúgyermeknek ötéves korától tízéves koráig naponta iskolába kellett járnia. Az oktatás legtöbbször a település zsinagógájában folyt, ahol először írni és olvasni tanították őket, majd pedig bemagoltatták velük az Ószövetségi írások jelentős részét. Akik ezt az általános iskolát nagyjából eredményesen elvégezték, alkalmasakká váltak a zsinagógai felolvasásra.

Gond nélkül tudta fordítani a Tórát héberről arámira

Onnan tudjuk, hogy a Názáreti Jézus héberül is jól tudott, mert a zsinagógákban csak olyan férfiaknak engedték meg a nyilvános felolvasást, akik helyesen és értelmezve tudták tolmácsolni a héber szöveget hallgatóságuk számára, majd azt pontosan le is tudták fordítani arámira. Márpedig Jézusnak rendszeresen megengedték Názáretben, hogy felolvasson, fordítson és prédikáljon.

atv.hu / Szobota Zoltán

Ajánlom

További belföldi híreink