Kövessen minket a Facebookon

Itthon

2015-06-15 06:44:00

Fiatalok: növekvő Jobbik-fölény, eltűnt baloldal

Egy idén áprilisban elvégzett kutatás szerint egyeduralkodó lett a Jobbik a nappali tagozatos egyetemisták és főiskolások körében. Ebben a csoportban eddig is a Jobbikot támogatták a legtöbben, azonban mostanra az LMP és a kormánypártok támogatottsága jócskán visszaesett, a Jobbiké pedig nőtt. A (hagyományos) baloldal gyakorlatilag eltűnt ebből a generációból.

Jelentős változás történt az egyetemisták pártpreferenciáiban az Aktív Fiatalok Magyarországon című kutatás tanúsága szerint az utóbbi egy-két évben. Számottevően csökkent a politikai érdeklődés a nappali tagozatos egyetemisták és főiskolások körében. Míg két évvel ezelőtt a hallgatók mintegy harmada az érdeklődők csoportjába sorolta magát, mára ez az arány 27 százalékra csökkent, szemben a 45 százaléknyi nem érdeklődővel.

A növekvő szkepszisben nyilvánvalóan szerepet játszott a magyar politikát tavaly óta megrázó korrupciós ügyek sorozata. Az idei felmérés szerint a megkérdezettek még az eddigieknél is rosszabb dolgokra asszociálnak a „politika” kifejezés hallatán. Míg két évvel ezelőtt leginkább a hazugsággal azonosították a politikát, mostanra az első szó, ami eszükbe jut róla, a korrupció lett.

Mi ez a kutatás?


Az Aktív Fiatalok Magyarországon című kutatás hangsúlyozottan nem a teljes fiatalságról, hanem a nappali tagozatos egyetemistákról és főiskolásokról ad részletes leírást. A kutatás alapjául szolgáló mintát idén áprilisban, 800 fő személyes megkérdezésével készítették el a Budapesti Corvinus Egyetem és az ELTE ÁJK alap- és mesterképzésében részt vevő politológus hallgatói.

Jócskán lemaradt a Fidesz

A pártpreferenciák tekintetében is jelentős a változás. Az nem újdonság, hogy a fiatalok körében a legnépszerűbb párt a Jobbik. 2011/12 fordulóján a felsőoktatási hallgatók 19 százaléka vallotta magát Jobbik-szavazónak, 18 LMP-snek, 15 pedig Fidesz-KDNP-szimpatizánsnak. Az idén áprilisban végzett felmérés alapján továbbra is a Jobbik a legnépszerűbb párt a nappali tagozatos egyetemi és főiskolai hallgatók körében, támogatottságuk égy éve 19 százalék volt, két éve 17, most pedig 20.

Jelentős változás ugyanakkor, hogy – szemben az utóbbi évekkel – a Jobbik nagy fölénnyel vezet a többi párt előtt.

Továbbra is az LMP a második legnépszerűbb párta fiatalok körében, azonban csökkent a támogatottságuk, most már csak a hallgatók 14,5 százaléka szavazna rájuk. A képzeletbeli dobogó harmadik fokán áll csak a kormányzó Fidesz-KDNP, de jelentősen visszaesve: a korábbi 15-16 százalékról 12-re csökkent az egyetemisták és főiskolások körében a támogatottságuk.

A kipukkadt Együtt-lufi, drámai helyzetben a baloldal

2013-ban még az Együtt2014-PM szövetség állt a harmadik helyen a vizsgált fiatalok körében, ekkor a hallgatók 14 százalékát tudhatták maguk mögött Bajnaiék.

bajnai gordonBajnai Gordon

Ám amióta a volt miniszterelnök kiszállt a pártból és a politikából is, valamint a két szervezet útjai szétváltak, drasztikus csökkenés állt be a támogatottságukban.

A nappali tagozatos hallgatók körében az Együtt 3, a PM pedig 1 százalékon áll.

gyurcsány ferencGyurcsány Ferenc

Nincsen jobb helyzetben a másik két baloldali párt sem, az MSZP őrzi 3 százalékos táborát a felsőoktatási hallgatók között, míg a Gyurcsány Ferenc vezette DK 2 százalékon áll. Ez azt jelenti, hogy

a négy baloldali pártnak együttesen nincs 10 százalékos támogatottsága a huszonévesek körében.

A pártnélküliek aránya a kutatás szerint minimálisan emelkedett, a két évvel ezelőtti 39 százalékról 41-re.

Szeretik a Kétfarkú Kutyát is

További érdekesség, hogy az Együtt-PM, valamint a Jobbik fiatal szavazóiról is elmondható, hogy biztosan a pártjuk mögött állnak, ugyanez nem igaz az LMP és a Fidesz-KDNP támogatóira.

Az áprilisi felmérés során egyébként a diákok 3 százaléka vallotta azt, hogy a felsoroltakon kívül más politikai pártot támogat, döntő többségük a Kétfarkú Kutya Pártot jelölte meg.

Az LMP viszi a fővárost, a Jobbik a vidéket

Az egyetemista és főiskolai hallgatók esetében a Jobbik inkább a férfiak, az LMP pedig a nők pártja. A férfi hallgatók 40 százaléka szavazna a radikális jobboldali pártra, míg Schifferéket az átlagnál nagyobb mértékben támogatják a nők. Feltűnő az is, hogy

az LMP inkább a fővárosi diákok körében népszerű, míg a Jobbik „terepe” a vidék,

a kisvárosokban élő hallgatók körében 42, a községekben lakók között 45 százalék támogatja Vonáékat. Budapesten még viszonylag magas a baloldali pártok támogatottsága is, a négy párt az itt élő fiatalok 25 százalékát tudná együttesen mozgósítani. A Fidesz a kutatás szerint minden településtípuson azonos támogatottságon áll.

schiffer andrásSchiffer András

Vonáék mögött az elsőgenerációs értelmiség

Az is egyértelműen kirajzolódik a kutatásból, hogy a diplomás szülők egyetemista gyerekei támogatják legnagyobb arányban az LMP-t (28 százalék), míg az elsőgenerációs értelmiségi fiatalok körében a Jobbik a legnépszerűbb. Szintén Vona Gáborék a legnépszerűbbek az alapképzésben részt vevők között, ráadásul a Jobbikot a tizenévesek körében még többen támogatják, mint az idősebb, huszonéves generáció tagjai között. A kutatás készítői megjegyzik: ebben a korosztályban átlag feletti támogatottsággal rendelkeznek a hagyományos baloldali pártok is. A mesterképzésre járók között megegyezik a Jobbik és az LMP támogatottsága, míg az osztatlan képzésben tanulók (pl. orvosok, jogászok) az átlagot jóval meghaladó módon támogatják a kormánypártokat.

vona gáborVona Gábor

A vallásos diákok a kormánypártokat támogatják

A vizsgálat alapján egyértelmű, hogy a Fidesz-KDNP támogatottságának egyik legfőbb ismérve a hallgatók egyházian vallásos jellege - írják a kutatók. A magukat vallásosnak, pontosabban valamely egyház követőjének mondó, pártot választó hallgatók körében a Fidesz extrém magas, 54 százalékos támogatottsággal bír. A baloldali pártok az ateista, illetve nem vallásos hallgatók körében érnek el kiemelkedő eredményt, míg a Jobbik támogatottsága a „vallásos vagyok a magam módján” kategóriáját választók körében a legmagasabb.

orbán viktorOrbán Viktor

Többen szeretik a demokráciát

A kutatás egyik legérdekesebb részlete a demokráciához való viszony. 2011/12 fordulóján még a hallgatók 78 százaléka elégedetlen vagy nagyon elégedetlen volt a demokráciával, amit kevesebb mint 40 százalékuk ítélt jobbnak minden más politikai rendszernél, egyharmaduk pedig elfogadhatónak tartotta a diktatúrát is bizonyos körülmények között.

2015 áprilisában már 47 százalék vélekedik úgy, hogy a demokrácia minden más politikai rendszernél jobb, azonban növekedett azok aránya is, akik szerint „a hozzám hasonló emberek számára az egyik rendszer olyan, mint a másik”. Az ő arányuk 32 százalék a hallgatókon belül. Csökkent viszont azok aránya (12 százalékra), akik szerint a diktatúra bizonyos körülmények között jobb, mint a demokrácia.

Sok Jobbik-szavazónál a diktatúra is belefér

Az LMP és a baloldali pártok szavazói a demokrácia feltétlen híveinek számítanak. Némiképp kisebb mértékben, de a Fidesz-szavazók között is abszolút többségben vannak a demokrácia-pártiak, azonban a Jobbik-szimpatizánsok véleménye markánsan eltér ettől.

37 százalékuk számára az egyik rendszer éppen olyan, mint a másik, további 30 százalékuk pedig bizonyos körülmények között jobbnak tartja a diktatúrát, mint a demokráciát.

A fővárosi hallgatók egyébként inkább demokráciapártinak minősülnek, csakúgy, mint a diplomás apák gyermekei és a női hallgatók. A községben élők és az alacsonyan iskolázott apák gyermekei, valamint a férfiak körében ugyanakkor az átlagosnál nagyobb mértékben fogadják el a diktatúrát.

A társadalomtudományi szakokon, valamint jogászképzésben tanulók között messze a leginkább demokráciapártiak a diákok, míg az informatikai képzést folytatók, valamint a műszaki és agrárképzésre járók között kitűnnek a diktatúrát – legalábbis elvi szinten – elfogadók.

Magyar Gárda, Koppány-csoport, HVIM

Az Aktív Fiatalok Magyarországon kutatás eredménye feltűnő hasonlóságokat mutat a Policy Solutions nemrég bemutatott Politikai Osztálylétszám elemzésével, melyet a Gfk Hungária tavalyi közvélemény-kutatásai alapján készítettek. Ahogy korábban megírtuk, a kutatásban 20 különböző csoportját különböztetik meg a magyar társadalomnak, melyek közül kettőben többségében vannak a Jobbik szimpatizánsai. Ez a két réteg a „fiatal vidéki melósok”, illetve a „radikális elit”. A Policy Solutions elemzése is megerősíti, hogy

- a fiatalok körében felülreprezentáltak a radikális párt támogatói,

- a Jobbik-szimpatizánsok többsége falvakban, vagy kisebb városokban él

- relatíve sokan még most is tanulnak.

Mindkét kutatásban vizsgálták a civil aktivitást is. Az egyetemisták és főiskolások körében elvégzett felmérés arra jutott, hogy 40 százalékuk semmilyen formális szervezethez nem kapcsolódik, politikai párthoz, vagy annak ifjúsági szervezetéhez pedig elenyésző kisebbség tartozik. A leggyakoribb tiltakozási forma, amiben a diákok részt vesznek, a tiltakozó petíciók aláírása, igaz, egyre magasabb azok aránya is, akik például pénz adományozásával segítik egyes szervezetek munkáját.

A Policy Solutions elemzése ennél konkrétabb megállapításokra is jutott. A Jobbik-szavazónak számító társadalmi csoportok körében főként a hagyományőrző és „hazafias” szervezetek szimpatikusak. A „fiatal vidéki melósok” körében találhatók meg a legnagyobb arányban a Magyar Gárda és a Hatvannégy Vármegye Mozgalom (HVIM) szimpatizánsai, de a „radikális elit” körében is sokan szimpatizálnak a betiltott félkatonai alakulattal, a Koppány-csoporttal és a HVIM-mel. Ugyanezen társadalmi csoportok médiafogyasztási szokásaira jellemző, hogy az átlagnál sokkal nagyobb arányban olvassák a nyíltan neonáci kuruc.infót.

Ebben a kutatásban is rákérdeztek a demokráciához és a diktatúrához való viszonyra. A főként jobbikos szavazókat adó csoportokban lesújtó véleménnyel vannak a magyarországi demokrácia működéséről. A „fiatal vidéki melósok” nagyjából harmada ért csak egyet azzal, hogy a demokrácia minden más politikai rendszernél jobb, ugyanennyien viszont úgy vélik, hogy bizonyos körülmények között egy diktatúra jobb, mint a demokratikus rendszer. A „radikális elit” tagjai között még megdöbbentőbb az eredmény, az átlagnál kétszer többen vannak ebben a csoportban, akik elfogadhatónak tartanák a diktatúrát.

Ajánlom

További belföldi híreink