Kövessen minket a Facebookon

Itthon

2015-06-01 07:51:00

A falusi munkáslányok a Fideszt szeretik

A magas jövedelem nincs egyértelmű összefüggésben azzal, hogy melyik pártot támogatják, azonban a szegényebb társadalmi rétegek között jóval nagyobb arányban találunk a politikától elidegenedő választópolgárokat - derül ki a Policy Solutions Politikai Osztálylétszám elnevezésű kutatásából.

Az intézet a GfK Hungária Piackutató 2014-es közvélemény-kutatásait felhasználva készített elemzést a magyar választói csoportok társadalmi hátteréről. A Policy Solutions kutatásában megkülönböztetett 20 társadalmi csoport nem fedi le a társadalom egészét, de megközelítőleg leírják az egyes pártok szavazóbázisainak összetételét.

Az intézet az egyes csoportokat vizsgálta többek között a nem, korosztály, lakhely, végzettség, munkahelytípus, vagyoni helyzet, civil megmozdulásokban vállalt aktivitás, vallásosság, demokráciához való viszony, valamint a pártpreferencia és a szavazási szokások tekintetében is.

A legszegényebbek nagy része nem szavaz

A kutatás szerint


- a 20 társadalmi csoportból négyben a nem szavazók vannak többségben, háromban a rejtőzködők, vagy a bizonytalanok,
- míg a többi 13 csoportra az a jellemző, hogy az oda tartozók többsége egy-egy pártot támogat.

A legnagyobb létszámú csoport a nélkülöző munkásoké, ők a minta közel 20 százalékát teszik ki. Ők jelentős részben kimaradnak a politikai döntéshozatalból; a nagyvárosi pályakezdők után náluk a legalacsonyabb a politikai részvétel. A kutatásban szereplő csoportok közül ők a legszegényebbek, többnyire faluvégi, rossz állapotú házakban laknak, a tévénézésen kívül más hobbira nincsen sem lehetőségük, sem pénzük. A közélet iránti érdeklődésük a nullához közelít, bár egy részük nemzetiségi listára szavazott tavaly.

Szintén a szegénység jellemző a falusi alsó-középosztályra. Ők is elidegenedtek a politikától, a többségük nem szavazott tavaly, ugyanakkor a pártok között a Jobbik örvend a legnagyobb népszerűségnek a köreikben.

A második legnagyobb csoport a fiatal vidéki melósok rétege, akik főként a Jobbikra szavaznának. Nagyobb csoportot alkotnak még a falusi munkáslányok, a vallásos falusi asszonyok, a városi kisnyugdíjasok, az elszegényedő középosztály, az apolitikus középosztály és az elszegényedő falusi alsó-középosztály is. Közöttük már megoszlik a kormánypártok és a baloldali pártok támogatottsága, egy jó részük inkább nem is szavazott a tavalyi választáson.

Jómódú vidéki misejárók

A kutatás alapján úgy tűnik, hogy nincs egyértelmű összefüggés az anyagi helyzet és a pártszimpátia között. A legtehetősebb rétegben egyaránt találhatók bizonytalan szavazók (vidéki elit), Jobbik-szavazók (radikális elit), DK-szavazók (balliberális értelmiség), LMP-szavazók (városi fehérgallérosok) és Együtt-PM-szavazók (városi pragmatikusok).

A legdrágább ingatlanokban a Policy Solutions elemzése szerint a jómódú vidéki misejárók (Fidesz-szavazók), laknak, de a radikális elit (Jobbik-szavazók) tagjainak sincs okuk panaszkodni, a kutatás szerint egytől egyig lakástulajdonosok, főleg új típusú családi házakban és társasházakban élnek. A balliberális értelmiség tagjaira (DK-szavazók) is az a jellemző, hogy az átlagnál nagyobb arányban élnek polgári lakásban, vagy villában. Ugyanakkor a tehetősebb réteg igen kis részét alkotja a mintának, mintegy 10-12 százalékát csupán.

A vizsgáltak több mint fele nehezen, vagy nagyon nehezen jön ki jövedelméből, nagy részük nélkülözőként jelölte meg magát.

Van viszont kimutatható összefüggés a vallásosság és a pártszimpátia között. A kutatás szerint azokra a csoportokra, melyekben többségben vannak a Fideszt támogatók, erősebb vallásos elkötelezettség jellemző (jómódú vidéki misejárók, vallásos falusi asszonyok), míg a magát legkevésbé vallásosnak tartó csoport (radikális elit) főként a Jobbikra szavaz. A másik csoport, ahol elenyésző a vallásos emberek aránya, a balliberális értelmiség. Sőt, a kutatás szerint itt a legmagasabb a kifejezetten vallásellenesek aránya is. Ők főként a DK-t támogatják.

Bázis, bázis, jelentkezz!

A 20 megjelölt társadalmi csoportból négyben vannak többségben a Fidesz-szimpatizánsok (a falusi munkáslányok, a konzervatív középosztály, a jómódú vidéki misejárók és a vallásos falusi asszonyok körében). Ezek közül több csoportban is a Fidesz után a Jobbik a legelfogadottabb párt.

A Jobbik-szimpatizáns csoportokra a kutatás szerint főleg a radikalizmus jellemző. Az átlagnál jóval többen tartják elfogadhatónak a diktatúrát és abszolút többségben vannak közöttük azok, akik az uniós tagságunknak csak a hátrányait látják.

Azokra a csoportokra, melyek többségükben a baloldali pártokat támogatják, egyértelmű EU-pártiság a jellemző. Az is megállapítható, hogy ezen osztályok esetében nincs egyértelmű különbség a pártszimpátia tekintetében: azok a csoportok, amelyek számára az MSZP a legszimpatikusabb párt, rokonszenvesnek találják a DK-t és az Együtt-PM-et is, és fordítva: A balliberális értelmiség (DK-szavazók) és a városi pragmatikus értelmiség (Együtt-PM-szavazó) számára is szimpatikus az MSZP. (Az adatok értelemszerűen a tavalyi állapotot tükrözik, ezért szerepel a kutatásban a ma már nem létező Együtt-PM.)

Az LMP-szavazók egyik csoportja (dolgozó középgeneráció) inkább konzervatívként jelölte meg magát, míg a másik (fiatal városi fehérgallérosok) inkább liberálisnak, mint konzervatívnak mondta magát. Leginkább a Fideszt és a Jobbikot utasítják el, de a DK és az Együtt-PM sem örvend túl nagy népszerűségnek a köreikben. Az unió előnyei és hátrányai tekintetében megosztottak, de a civil szférában ők tekinthetők a legaktívabbaknak. Támogatják a kerékpáros megmozdulásokat és a paksi bővítéssel kapcsolatos tiltakozásokat is.

Kinek van tartaléka?

A bizonytalan szavazók a minta 14 százalékát teszik ki. Egy részük tavaly tavasszal a kormányváltó összefogásra szavazott, de elkötelezettségük igen gyenge. Az átlagnál valamivel jobban szimpatizálnak az LMP-vel, míg a DK a leginkább ellenszenves a számukra. Közöttük találni a legtöbb olyan szavazót is, aki parlamentbe be nem jutott pártokra adta le a voksát.

A legalacsonyabb politikai érdeklődésű csoport a nagyvárosi pályakezdőké.

Közöttük volt a legmagasabb a választásról távolmaradók aránya is. Bár passzívak, inkább jobboldalinak tartják magukat és a pártok között leginkább a Fidesszel szimpatizálnak. További érdekesség a kutatásban az a réteg, ahol mindegyik párt megítélése elmarad az átlagtól. Ez a feltörekvő fiatalok csoportja. Ez az egyik legmagasabb havi jövedelemmel rendelkező csoport. Ők az átlagnál kicsit konzervatívabbnak tartják magukat, de leginkább minden tekintetben középen állnak. Főként éttermekbe és koncertekre járnak és a többi csoporttól némileg eltérően nem szeretnek TV-t nézni.

Ajánlom

További belföldi híreink