Kövessen minket a Facebookon

Itthon

2014-04-30 11:12:00

Németország felelős, a magyarok kollaboráltak: Orbán az emlékműről

Négyoldalas levélben fejtette ki Orbán Viktor miniszterelnök, hogy mit gondol a Szabadság térre tervezett német megszállási emlékműről.

A kormányfő Dávid Katalin Széchenyi-díjas művészettörténésznek írta az Origo által nyilvánosságra hozott levelet, reagálva a professzor „Feljegyzés című” írására.

Orbán a levél elején egy „sarkalatos kérdést” vet fel: „kik is voltak a megszállók: a nácik vagy a németek?”. Felfogása szerint – melyről elismeri, hogy elsődlegesen államjogi – „bizony a németek, akik akkor éppen a náci államberendezkedés rendje szerint élték az életüket”. A miniszterelnök szerint ez érthetővé teszi, miért nem érezték aggályosnak a birodalmi sas megjelenítését.

„Feltűnő, hogy milyen gyorsan nyert teret az angyal Magyarországgal történő azonosítása”- folytatja Orbán, aki ezt kortünetnek látja. „Egy olyan kor tünetének, amelyben a politikai-harci értelmezések vonzóbbak, mint a szellemi-lelki természetűek”. Ő maga például az ártatlan áldozatokat látja az angyalban, „s nem valamiféle ártatlan államot. Ártatlan állam vagy ország ugyanis természeti és fogalmi képtelenségnek tűnik, ideértve a sajátunkat is”- írja a kormányfő levelében.

„A művész angyal melletti döntését értékesnek tartom, mert megadja a pusztító gonosz ábrázolásának azt a többletét, amelyet más megoldások nem tudnak nyújtani”- vélekedik Orbán, majd kifejti, hogy a keresztényellenességre gondol. „A korabeli megszálló német birodalom félresöpörtre a kétezer éves európai keresztény erényeket, politikával és hatalommal szembeni keresztény elvárásokat és tanításokat, s ezért az áldozatok – lengyel óhitűek, keresztények, vagy hitetlenek – egy keresztényellenes szellemi irányzatot megtestesítő diktatúra áldozatai lettek. Ezt a komplikált történeti, szellemi struktúrát egy áldozati szoborkompozícióban megragadni igazi alkotói bravúrnak érzem”- írja. Hozzáteszi: „ez a műalkotás erkölcsi szempontból, gesztusrendszerének történelmi tartalmát tekintve pontos és makulátlan”.

A levélben a miniszterelnök a német megszállás és a magyar felelősség összefüggéseiről is szót ejt. „A német katonai megszállás tény. Magyarország közvetlen német irányítás alá kényszerítése is tény. Így aligha vitatható, hogy mindazért, ami 1944. március 19-e után Magyarországon történt, Németország felelősséget visel”- szögezi le Orbán Viktor, aki szerint azonban „fel kell vetnünk a korabeli magyar politikai és állami vezetés felelősségének kérdését is”.

A kormányfő szerint megáll a kollaborálás vádja és felelőssége. „A magyar politikai vezetők – legyen erre bármilyen indokuk és magyarázatuk – az ország megszállóival szemben nem kezdeményeztek ellenállást, nem indítottak honvédő és honmentő akciókat, nem tettek kísérletet arra, hogy megvédjék a honpolgárok szabadságát és vagyonát, sőt még egy emigráns kormány felállítására sem futotta az erejükből. Ezért a kollaborálás felelősségét viselniük kell a földi és az isteni ítélőszék előtt is”- jelenti ki a levélben.

Orbán mindazonáltal úgy látja, hogy „amit mi, magyarok megtehettünk, megtettük. Bocsánatot kértünk, habár tudjuk, hogy a népirtókkal való kollaborálás bűne megbocsáthatatlan. Jóvátételt adtunk, habár tudjuk, ami történt, jóvátehetetlen. Ugyanakkor olyan felelősséget nem vállalhatunk, amely nem illet bennünket. Ezért azt is egyenesen ki kell mondanunk, hogy német megszállás nélkül nincs deportálás, nincsenek vagonok, és nincsenek százezerszám elveszett életek sem”- írja Dávid Katalinnak Orbán Viktor.

MLP: Orbán csúsztat

A Fodor Gábor vezette Magyar Liberális Párt közleményében azt írja, Orbán Viktor a legfontosabb kérdésekben csúsztat. „Meglepettnek tetteti magát, amiért a közvélemény Magyarországgal azonosítja az angyalt, holott ezt maga a műleírás tartalmazza, amelyet az V. kerületi önkormányzat elé terjesztettek. Abban az előterjesztő, Rogán Antal azt írja, hogy Gábriel arkangyal Magyarországot szimbolizálja”.Orbán véleményével szemben számos történész számos helyen megírta már, hogy a német megszállás előtt is volt fellépés a zsidók ellen Magyarországon. „Ha valóban az áldozatoknak akart emlékművet állítani, akkor módosítania kell a koncepción. Mert aminek a jelenlegi kormány emléket állít, az nem más, mint saját hatalmi arroganciája” – olvasható a közleményben. 

atv.hu

Ajánlom

További belföldi híreink