Kövessen minket a Facebookon

Itthon

2014-03-14 15:39:00

Jókai Anna Kossuth-nagydíjat, Schmidt Mária Széchenyi-díjat kapott

Egy közösség erejét nem csak a közös hit, akarat, cél, elszánás és cselekvés jelenti. A jó szóban és a követendő példában rejlő erő legalább ilyen fontos, mert általuk megsokszorozhatjuk teljesítményünket – mondta Áder János államfő pénteken a Kossuth- és Széchenyi-díjak, valamint a Magyar Érdemrend kitüntetéseinek átadásakor.

„Az idei díjazottak ismerik a „mindennek javára lenni” Weöres Sándor-i parancsát, amelynek kiteljesítésében segítségükre lehetett a rákérdezés és rácsodálkozás képessége, a megértés kíváncsisága és az a kitartó konokság is, amellyel igazukhoz és céljaikhoz ragaszkodtak, ami minden teljesítmény igazi mozgatója – hangsúlyozta a köztársasági elnök a Parlamentben mondott beszédében.

Áder János hozzátette: mindez együtt tette lehetővé, hogy ki-ki a maga területén juthasson el abba a magasságba, amely a mai nap díjazottjait és kitüntetettjeit is méltóvá teszi a közösség elismerésére és megbecsülésére.

„A mai napon, március 15-e előestéjén ki kell mondanunk, hogy egy közösség erejét nemcsak a közös hit, a közös akarat, a közös cél, a közös elszánás és a közös cselekvés jelenti: a jó szóban és a követendő példában rejlő erő legalább ilyen fontos. Mert segítségükkel nem pusztán erőinket adjuk össze, hanem általuk megsokszorozhatjuk teljesítményünket” – fogalmazott.

Az államfő emlékeztetett: „a mai díjazottak és kitüntetettek életében is ott találjuk mindazokat, akiknek személyes példája fontos ösztönzést jelentett számukra. Akik lelkierőt és inspirációt nyújtottak mindahhoz, amit elértek, amit megvalósítottak, amiben sikeresek lettek”.

Áder János rámutatott: a most kitüntetettek és díjazottak személyes teljesítményükkel gyarapították a nemzetet, így a ma átadott díjak és kitüntetések nem pusztán elismerései, sokkal inkább szerény viszonzásai mindannak, amit adtak a közösségnek.

Kossuth-nagydíjat kapott Jókai Anna Kossuth-díjas író, esszéista, az MMA rendes tagja „a magyar prózairodalom területén létrehozott kimagasló életművéért, valamint az urbánus irodalom nemzeti és keresztény ágának kiemelkedő képviseletéért”.

Kossuth-díjat kapott:

- Mőcsényi Mihály Széchenyi-díjas építész, a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karának professor emeritusa „a tájépítészet szakterületének hazai elismertetése és az egyetemi oktatásban való bevezetése érdekében végzett tevékenységéért, valamint csaknem hét évtizedes, hazai és nemzetközi szinten is kimagasló alkotói-tervezői, oktatói és iskolateremtő tudományos pályája elismeréseként;

- Dobai Péter József Attila-díjas és Babérkoszorú-díjas író, költő, dramaturg, az MMA rendes tagja „kimagasló színvonalú költői, regény- és forgatókönyvírói tevékenysége elismeréseként;

- Temesi Ferenc József Attila-díjas és Babérkoszorú-díjas író, műfordító, színműíró, az MMA rendes tagja „műfajteremtő költői, írói munkája, valamint műfordítói tevékenysége elismeréseként”;

- Bohus Zoltán Munkácsy Mihály-díjas üvegtervező iparművész, érdemes művész, az MMA rendes tagja „a konstruktivista szobrászat és az üvegművészet területén létrehozott egyedi stílusú alkotásai és újító szellemű művészete elismeréseként”;

- Németh János Munkácsy Mihály-díjas keramikusművész, érdemes művésznek, az MMA rendes tagja „a tradicionális népi kerámiavilág mondanivalóját a modern szobrászattal és kerámiaművészettel ötvöző mintegy fél évszázados művészi tevékenysége elismeréseként”;

- Boráros Imre nyugalmazott színművész, a komáromi Jókai Színház alkotója „a felvidéki magyar színház- és előadóművészet, valamint az egyetemes magyar kultúra határokon átívelő, magas színvonalú művelése és terjesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként”;

- Hámori Ildikó Jászai Mari-díjas színművész, kiváló művész, a Pesti Magyar Színház tagja „a magyar színház- és filmművészetben betöltött meghatározó szerepe és generációk számára meghatározó, emlékezetes alakításai elismeréseként”

- Kóti Árpád Jászai Mari-díjas színművész, kiváló művész, a debreceni Csokonai Nemzeti Színház tagja „több mint öt évtizedes, kimagasló színművészi pályája elismeréseként”;

- Mácsai Pál Jászai Mari-díjas színművész, rendező, érdemes művész, az Örkény István Színház igazgatója „sokoldalú színészi pályája, egyedülálló rendezései, valamint színházalapítói és a magyar színházi életet is gazdagító közéleti tevékenysége elismeréseként.

- Baráti Kristóf Liszt Ferenc-díjas hegedűművész, az MMA levelező tagja „számos rangos nemzetközi versenyen is díjazott, kora gyermekkorától megmutatkozó és kiemelkedő tehetsége, érett muzikalitással megformált, a klasszikus és modern stílusok mellett a kamaraműfajban is autentikus és virtuóz hegedűjátéka elismeréseként”;

- Béres János furulyaművész, népzenekutató, zenepedagógus „az élő népművészeti hagyomány továbbörökítése, a népzene művészi fokon történő művelése és annak oktatása, valamint a társadalom széles rétegeit elérő televíziós és rádiós műsorokban folytatott közművelői tevékenysége, valamint iskolaalapítói és igazgatói munkája elismeréseként”;

- Hegedűs Endre zongoraművész-professzor „kiemelkedő zongoraművészi pályája során egyedülálló muzikalitással megformált, virtuóz előadásaiért, valamint kiemelkedő kamaraművészi és oktatói tevékenysége elismeréseként”;

- Jávori Ferenc „Fegya” zeneszerző, előadóművész, érdemes művész, a Budapest Klezmer Band zenekarvezetője „a magyar zenei kultúra szerves részét képező klezmer stílus nemzetközi népszerűsítéséért, valamint kiemelkedő zeneszerzői és előadóművészi pályája elismeréseként”;

- Kiss B. Atilla Liszt Ferenc-díjas operaénekes, a Magyar Állami Operaház művésze, az MMA rendes tagja „a világ legrangosabb operaszínpadain sikert aratott énekművészete, a tenor szerepek széles skáláját felvonultató sokszínű repertoárja, valamint hiteles és szenvedélyes alakításai elismeréseként”;

- Kobzos Kiss Tamás Liszt Ferenc-díjas előadóművész, az Óbudai Népzenei Iskola igazgatója, népzenetanár, az MMA rendes tagja „egyedülálló előadóművészi pályája, népzenei oktatómunkája, valamint a magyar népzene hazai és külföldi népszerűsítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként”;

- Kovács Kati előadóművész, dalszövegíró, színésznő „a magyar könnyűzenei kultúrában játszott műfajteremtő szerepéért, határainkon túl is nagy népszerűségnek örvendő, gazdag előadóművészi tevékenyégéért, több évtizedes művészi pályafutása elismeréseként”.

- Orbán György Errkel Ferenc-díjas zeneszerző, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense „széles műfaji skálát betöltő zeneszerzői pályafutása és kiemelkedő zenepedagógiai tevékenysége elismeréseként”;

- Snétberger Ferenc gitárművész, zeneszerző „a nemzetközi zenei életben is kiemelkedő előadóművészi pályája, a klasszikus, a roma, a flamenco és a dzsessz páratlanul egyéni ötvözését kiérlelő zeneszerzői tevékenysége, valamint az ifjú tehetségek gondozása érdekében végzett áldozatos munkája elismeréseként”;

- Takács Klára Liszt Ferenc-díjas operaénekes „a világ legrangosabb színpadain énekelt mezzoszoprán főszerepek páratlan megformálásáért, valamint a nemzetközi zenei életben is kimagasló, több évtizedes operaénekesi pályája elismeréseként”;

- Timár Sándor nyugalmazott koreográfus, néptáncpedagógus „a magyar néptáncoktatás egyedi módszertanának kidolgozása, a hazai táncházmozgalom elindítása és fenntartása, valamint a magyar néptáncművészet nemzetközi népszerűsítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként”;

Megosztott Kossuth-díjat kaptak a Vujicsics Együttes tagjai, Borbély Mihály, Brczán Miroszláv, Eredics Áron, Eredics Gábor, Eredics Kálmán, Szendrődi Ferenc és Vizeli Balázs „a Kárpát-medencei délszláv népzenei tradíciót közkinccsé formáló, egyedi hangzásvilágot kiérlelő, példaértékű művészi pályafutásuk, valamint a zenei örökség áthagyományozása érdekében végzett sokoldalú tevékenységük elismeréseként”.

Áder János Széchenyi-nagydíjat adományozott Lukács Jánosnak, az Egyesült Államokban élő történészprofesszornak „több mint harminc könyvet felölelő nemzetközi jelentőségű és meghatározó szerepet játszó történészi pályafutása, valamint a magyar történeti gondolkodást megújító tevékenysége, nagy ívű életműve és annak hatása elismeréseként”.

Az államfő Széchenyi-díjat adományozott:

- Pócs Tamásnak, az MTA rendes tagjának, az Eszterházy Károly Főiskola Biológiai Intézete professor emeritusának „a trópusi esőerdők és sivatagok ökológiai és növényföldrajzi kutatása, valamint a virágtalan növények rendszertanával kapcsolatos tudományos eredményei elismeréseként”;

- Tamás Gábornak, a Szegedi Tudományegyetem TTIK Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszéke tanárának, „az MTA levelező tagjának világszínvonalú eredményeket elérő agykéregkutató munkacsoportja létrehozásáért és vezetéséért, valamint kimagasló tudományos munkássága elismeréseként”.

- Borsa Gedeon bibliográfusnak, „az MTA doktorának a hazai és egyetemes könyv- és nyomdászattörténeti tudományos munkája, valamint a hungarikakutatások területén elért eredményei elismeréseként”;

- Kotschy Andrásnak, a Kotschy és Társai Kft. akusztikus tervezőjének „kiemelkedő kutatói és tervezői munkássága, különösen a Papp László Budapest Sportaréna, az Agóra művelődési központok és a pécsi Kodály Központ hangversenytermének kialakításában való közreműködése elismeréseként”;

- Roósz Andrásnak, az MTA rendes tagjának, a Miskolci Egyetem egyetemi tanárának „a magyar kohászat és fémes anyagtudomány, ezen belül a magyar űranyagtudomány területén folytatott, nemzetközileg is jelentős, több mint négy évtizedes kutatói és oktatói tevékenységéért”;

- Balogh Balázs Ybl Miklós-díjas építésznek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Rajz és Formaismereti Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárának „az organikus építészeti hagyományokat követő, hazai és nemzetközi szinten is kimagasló munkássága elismeréseként”;

- Mandl József kutatóorvosnak, a Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézetének tanárának, az MTA rendes tagjának „a májműködés- és gyógyszeranyagcsere-kutatások terén elért nemzetközi szintű tudományos eredményeiért, valamint iskolateremtő egyetemi oktatói és tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként”;

- Sóbel Mátyásné Schaff Zsuzsánnának, az MTA levelező tagjának, a Semmelweis Egyetem ÁOK II. sz. Patológiai Intézet volt igazgatójának „a májgyulladást okozó vírusok májkárosító hatásának felismerését eredményező vizsgálatai, valamint a vörösiszap-katasztrófával kapcsolatos egészségügyi kutatások szervezése és koordinálása terén végzett tevékenysége elismeréseként”;

- Schmidt Mária történésznek, a Terror Háza Múzeum, a XX. Század Intézet és a XXI. Század Intézet főigazgatójának, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi tanárának „a Terror Háza Múzeum létrehozásáért, a totális diktatúrák múltjának hazai és nemzetközi feltárásában és bemutatásában végzett kiemelkedő színvonalú munkája, valamint sikeres tudományszervezői és jelentős közéleti tevékenysége elismeréseként”;

- Honti Lászlónak, az MTA rendes tagjának, a Károli Gáspár Református Egyetem professzor emeritusának „a finnugor nyelvtudomány területén elért világszerte elismert tudományos eredményei, valamint egyetemi tanári, publikációs és közéleti tevékenysége elismeréseként”;

- Mravik László művészettörténésznek „a Magyarországról jogtalanul elhurcolt műkincsek restitúciója tárgyában kifejtett tudományos munkája, kiemelkedő műkincsgyűjtemény-kutatásai, valamint az örökségvédelem és a műgyűjtés érdekében tett erőfeszítései elismeréseként”

- Schlett Istvánnak, a politikatudomány kandidátusának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem ÁJK Politikatudományi Intézet professor emeritusának „a századforduló társadalmi mozgalmaival kapcsolatos kutatási tevékenysége, valamint a magyar politikai gondolkodásra nagy hatást gyakorló életműve elismeréseként”;

- Dékány Imrének, az MTA rendes tagjának, az MTA Szegedi Tudományegyetem Szupramolekuláris és Nanoszerkezetű Anyagok Kutatócsoportja vezetőjének, egyetemi tanárnak „kiemelkedő oktatói és tudományszervezői tevékenysége, valamint az anyagtudomány és a nanoszerkezetű anyagok kutatása és gyakorlati alkalmazása terén elért eredményei elismeréseként”;

- Farkas Győzőnek, az MTA doktorának, az MTA Wigner Jenő Fizikai Kutatóközpont kutató professor emeritusának „a magyarországi lézerfizikai kutatások megteremtésében való közreműködése, valamint az attofizika tudományágának megteremtése érdekében végzett munkája elismeréseként;

- Kertész Jánosnak, az MTA rendes tagjának, a Közép-európai Egyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanárának „a statisztikus fizika és interdiszciplináris alkalmazásai, különösen a hálózatkutatás terén elért, világviszonylatban is nagy elismerést kiváltó eredményeiért”.

A Magyar Érdemrendet huszonkilencen vehették át. Az elismeréseket Áder János Orbán Viktor kormányfő és Kövér László házelnök társaságában nyújtotta át.

MTI

Ajánlom

További belföldi híreink