Kövessen minket a Facebookon

Itthon

2012-10-02 14:12:04

Orbán Viktor, a jó pásztor?

Jó pásztor, Mihály arkangyal és a Sátán harca, hittel elmozdított hegyek - ilyen és ehhez hasonló bibliai elemekkel tarkította szombaton elmondott beszédeit Orbán Viktor. Havasi Bertalan szóvivő szerint ebben semmi meglepő nincs, hiszen a miniszterelnök minden nap olvassa a Szentírást. Egy kommunikációs elemző szerint mindez újdonság a politikai közbeszédben, de szavazatokat aligha lehet vele nyerni.

Orbán Viktor, a jó pásztor?

„Aki kormányoz, tudja, hogy mindennek rendelt ideje van. A jelekből tudja, mikor van ideje szólásnak, és mikor van ideje van a hallgatásnak” - idézett egy salamoni bölcsességet Orbán Viktor szombaton Ópusztaszeren "a nemzeti összetartozást szimbolizáló" turul szobor avatásán. A miniszterelnök külön kiemelte, hogy Szent Mihály napját mutatja a vallási naptár, ami gazdasági évforduló, hiszen a régi szokás szerint a pásztorok ilyenkor adnak számot a rájuk bízott jószágról. Ezzel nagy ívben ugyan, de határozottan fordult rá a nemzeti összetartozás témájára, amit ismét bibliai képpel illusztrált, magát nem kisebb személyiséggel, mint Jézus Krisztussal említve egy lapon.

       Orbán Viktor Ópusztaszeren.

„A politikus és a gazdaember egyaránt pásztor is: el kell számolnia a rábízottakkal. (...) Ismerjük a jó pásztor példázatát. A jó pásztorét, aki nem üldögélhet nyugodtan a tűz mellett, amíg nem adott számot a rábízottakról, akinek, ha száz juha van, és elveszít közülük egyet, ott kell hagynia a kilencvenkilencet a pusztában, és addig kell mennie az elveszett után, amíg meg nem találja. És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében, hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk: Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Elszámolni jöttem ma Önökhöz, és elszámolni jöttünk össze mindannyian. Elszámolni a ránkbízottakkal. És, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Barátaim, ma nyugodtan vethetünk számot magunkkal, s mondhatjuk egymásnak: örüljetek, mert megtaláltuk elveszett juhainkat" - mondta a kormányfő a határon túli magyarokra, illetve az anyaország által neki nyújtott segítségre, köztük a kettős állampolgárságra utalva.    

A beszédben egyébként két bibliai rész csúszik egybe. A János evangéliumában Jézus magáról beszél mint jó pásztorról, aki életét adja a juhokért, a Lukács evangéliumban pedig az elveszett juh példázatát olvashatjuk, akit a pásztor a 99 másik bárányt hátrahagyva megkeres.   

A miniszterelnök szerint egyébként a pogány magyar hitvilághoz köthető  turul szobra „azt üzeni, hogy egyetlen anyaország létezik, éspedig az, amely képes minden magyart a trianoni határokon innen és túl egyetlen közösségben egyesíteni”.

A miniszterelnök ezt követően szó szerint is idézett a Bibliából, a Jelenések könyvéből. „Akkor harc támadt a mennyben: Mihály és angyalai megtámadták a sárkányt. A sárkány és angyalai védekeztek, de nem tudtak ellenállni, és nem maradt számukra hely a mennyben. Letaszították a nagy sárkányt, az őskígyót, aki maga az ördög, a sátán, aki elcsábítja az egész világot. A földre taszították, és vele együtt lezuhantak angyalai is” - citálta, majd jött a magyarázat is: a sátán számára nem maradt hely, mert Mihály, aki a szeretet, a szolgálat és a derű nem hagyott neki.

„Nekünk, a nemzeti összetartozás magyarjainak így kellene a magunk szeretetével, szolgálatával és derűjével kiszorítani minden rosszat és széthúzást a magyar életből” vonta le a tanulságot Orbán Viktor, aki hangsúlyozta, hogy - ismét egy bibliai utalás - akinek van füle a hallásra és tud olvasni a jelekből, az megérti, hogy új törvények világa közeledik az európai kontinens felé, és ennek a formálódó új világnak első parancsolata így hangzik: az erős nemzetek tagjai összefognak, a gyenge nemzetek széthullanak.

Szintén szombaton volt a rendszerváltás egyik előzményének tartott lakitelki találkozó 25 évfordulója, ahol Orbán Viktor szintén beszédet mondott. A korábbiakhoz hasonló szellemben, bár kisebb mértékben, ezúttal is használta a Szentírás szimbolikáját.  

„A 25 évvel ezelőtti lakitelki találkozó egy mustármag, amely folyamatosan nőtt és mára teljesedett ki” - mondta példaként némi képzavarral, hiszen Jézus a mustármagot Isten Országa jelképeként használta.   

A szovjet csapatok kivonulására utalva pedig Jézus hittel kapcsolatos példáját használta: „ha azt mondjuk a hegynek, hogy menjen odébb, akkor odébb fog menni, és tényleg haza is mentek, odébb is álltak”.

Megkérdeztük a miniszterelnök szóvivőjét, hogy ki írta Orbán Viktor beszédeit, illetve miért kerültek bele a bibliai elemek. Mint Havasi Bertalan válaszlevelében írta: „A miniszterelnök sok segítséget kér és kap beszédei megírásához, de a szövegek a végső formájukat az ő keze által nyerik el, maga írja őket. Szombaton Szent Mihály napja volt, ami egy kiemelt ünnepnap, ráadásul hagyományosan gazdasági évforduló. Ha az ilyen nagyszerű ünnepnapok egybeesnek a miniszterelnöki felszólalásokkal, akkor természetes, hogy beszédeiben kitér rá. A Bibliát rendszeresen olvassa Orbán Viktor, ahogy mondta: „hozzátartozik a minden esti számvetéséhez és önvizsgálatához.”

„A bibliai elemek politikai beszédekben történő használatánál érdemes figyelembe venni, hogy az adott társadalom mennyire vallásos. Amerikában a republikánus és demokrata elnökök is rendszeresen idéznek a Bibliából. Obama elnök például a gazdasági válság kapcsán arról beszélt, hogy nem homokra, hanem kősziklára kell építeni a házat. Franciaországban, az ottani szekularizált társadalom ugyanakkor vélhetően nem szívesen hallana ilyet politikusok szájából. Ez eddig a magyar politikai köznyelvben sem volt jelen, nem véletlenül, hiszen a magyarok kevéssé mondhatók aktívan vallásosnak" - mondta az atv.hu-nak Bognár Ákos, az ELTE TÁTK politikatudományi tanszákének oktatója.  

A szakember úgy véli, Orbánnak két célja lehetett ezeknek az elemeknek a beépítésével. Vagy a beszédét igyekezett vele magasztosabbá, mívesebbé tenni, hiszen a Biblia a magaskultúra része, vagy a vallásos szavazókat akarta vele megszólítani. „A magam részéről az előbbit valószerűbbnek tartom, mert nem hiszem, hogy vallási elemekkel új szavazókat lehetne szerezni, ráadásul ezek periférikus beszédek voltak” - mondta Bognár Ákos, aki szerint azt majd a jövő mutatja meg, hogy mindez egy fordulatot jelentett-e, és Orbán Viktor gyakrabban használ-e majd bibliai elemeket politikai beszédeiben.     

atv.hu / S.I.

Ajánlom

További belföldi híreink