Kövessen minket a Facebookon

Itthon

2010-09-30 08:33:59

Bukástól közepesig: Hajléktalanok vizsgáztatták a pártokat

A Város Mindenkié csoport kedden sajtótájékoztató keretében fejtette ki véleményét öt párt programjának hajléktalanságról és lakhatásról szóló részeiről. A rövid összefoglalókat követően az iskolai osztályozáshoz hasonlóan ötfokú skálán értékelték a leírtakat. A csoport szerint a Fidesz és az MSZP kétarcú politikát folytat a kérdésben, az LMP-nek számít, hogy mit gondolnak az érintettek, az MDF és a Szabad Emberek Magyarországért (SZEMA) programja pedig értékelhetetlen a hajléktalanokra nézve.

Bukástól közepesig: Hajléktalanok vizsgáztatták a pártokat

A Jobbikot szándékosan hagyták ki a felsorolásból, mondta lapunknak az egyik szervező, mert ahogy fogalmazott, „csupán a demokratikus pártokkal kívánnak foglalkozni”. A Kétfarkú Kutyákat is mellőzték, ám ennek okára nem kaptunk választ. A programok értékelését és az osztályzást a csoport két hajléktalan férfitagja vitte véghez: míg egyikük olvasott, a másik kis táblán mutatta a kiosztott érdemjegyeket.

Kétarcú Fidesz program

A Fidesz programjának az „ide is, oda is” címet adta a csoport. Jelentős pozitívumként emelték ki, hogy a program az országgyűlésihez képest egészen kidolgozottnak tekinthető. Probléma azonban, hogy a közbiztonsággal foglalkozó fejezetben a budapestiek biztonságérzete folyamatosan összetévesztésre kerül biztonságukkal. Így lehetséges, hogy a köztéri hajléktalanságot egy kalap alá vették a bérkoldulással, ezzel azt az érzetet keltve, mintha a két jelenség egyaránt közbiztonsági probléma lenne.

A csoport szerint a program társadalmon kívüliként kezeli a hajléktalan embereket - kétarcú módon.   Bár azt nagyon helyesen észleli a Fidesz, hogy a fővárosi ellátórendszer a budapesti hajléktalan emberek alig több mint felének tud szállást nyújtani (becsléseik szerint nagyjából 8 ezer hajléktalan él Budapesten, és mindössze 4500-5000 szálláshely van), meglepő módon azonban nem jelenik meg programjában a hajléktalanság tartós megoldásának kulcsa, a szociális bérlakások arányának növelése. (Más becslések szerint Budapesten 20-25 ezer hajléktalan él – a szerk.) Mindent egybevetve közepesen kidolgozott a program a hajléktalan emberekre nézve, amiben a szolidaritás gondolatait értelmetlen rendpárti ötletek és tartalmatlan közhelyszerű programpontok árnyékolják be.

„Nehezen megválaszolható kérdés, hol van az optimális egyensúly a segítő-támogató és a kényszerítő eszközök között.” Ezt a fideszes mondatot a hajléktalan emberek nevében a programot felolvasó Takács Attila kikérte magának, mondván, attól, hogy valaki hajléktalan, még nem bűnöző, nem kell kényszerítő eszközöket alkalmazni vele szemben. Minden egybevetve kidolgozottságból közepest, társadalmi igazságosságból és toleranciából pedig kettest kapott a kormányzópárt.

Értelmezhetetlen program

Rövid, összesen három oldalas, és így programnak aligha nevezhető választási dokumentumában a Szabad Emberek Magyarországért (SZEMA) a haladó szellem mellett tör lándzsát. Szerintük ugyanis „Korszerűsíteni és modernizálni kell a szociális gondoskodás intézményrendszerét.”  A programból azonban nem derül ki, hogy mire is gondolnak. A hajléktalanságról egyetlen mondat szól: „A civil szervezetek bevonásával, a szükséges anyagi források biztosításával civil szervezetekre kell bízni a hajléktalanok ellátását, állandó orvosi felügyeletük megszervezését, biztosítását.” Azon kívül, hogy ez a mondat így értelmetlen, félő, hogy a civil szervezetek bevonása az állami szerepvállalás rovására történne, ami A Város Mindenkié csoport szerint megengedhetetlen. Ezek alapján kidolgozottságból megbuktak, társadalmi igazságosság és tolerancia szemszögéből pedig értékelhetetlen a program idevágó része.

„Sok sikert a gazdagok képviseletéhez”

Az MDF konzervatív párthoz illően, a szorgalmasabb, tehetségesebb, eredményesebb, kitartóbb csoportok, azaz a polgárság számára hirdet programot az önkormányzati választáson országosan, de különösképp a fővárosban. A hajléktalanság kizárólag mint növekvő pénzbírsággal sújtandó közterületi rendzavarás, nem pedig mint társadalmi probléma jelenik meg a párt programjában. A csoport egyik hajléktalan tagja „kedvenc programjának” nevezte a demokratákét, majd a felolvasás után hozzátette, hogy sok sikert kíván a gazdagok képviseletéhez. Az MDF finoman szólva sem jeleskedett, hiszen mind a három kategóriában megbukott.

Fontosak a rendpártiak

A Magyar Szocialista Párt főpolgármester-jelöltjének programján látható az igyekezet, hogy a főváros életében meghatározó problémát, a hajléktalanságot körültekintően írják le, ám a program mégis kettős. Egyrészt megjelenik a változtatási szándék a hajléktalan-ellátás jelenlegi rendszerével kapcsolatban. Fontos, hogy a hajléktalanság okaiként a foglalkoztatás és lakhatás hiányát említik, megjelenik a szociális bérlakások számának növelése, a foglalkoztatással kapcsolatban pedig a közmunka-programokat tartanák kívánatosnak. A program azonban a rendpárti választókra is gondol a hajléktalanság kapcsán:„A helyzet, a hajléktalanságba sodródott emberek megértésén és segítésén túl feladatomnak tekintem, hogy csökkentsük a közterek életvitelszerű használatának folyamatos gyakorlatát. A kiterjedt gondoskodás mellett fontos kijelentenünk: senki sem sajátíthatja ki a köztereket.”, olvasható Horváth Csaba, szocialista főpolgármester-jelölt programjában. Ezek alapján kidolgozottságból bukásra ítélte a csoport az MSZP-t, társadalmi igazságosságból hármasra, toleranciából pedig szintén közepesre.

Az LMP vitte a pálmát

Az értékelésben a legjobban a Lehet Más a Politika szerepelt, amely szakmai párbeszédet kezdeményezett fővárosi programja alkotása közben, többek között a Város Mindenkié csoporttal. A párt az építő kritikákat is befogadta, és egy-két kisebb eltéréstől eltekintve alapvetően a csoport álláspontjához hasonló programmal álltak elő. Náluk jelenik meg egyedüliként az érintettek bevonása a szociális szolgáltatások tervezésébe, a döntések meghozatalába. Leghangsúlyosabb része programjuknak a szociális bérlakások témája, itt olvasható a legkiterjedtebb intézkedéscsomag a hajléktalanná válás megelőzésére, és ez érdemelte ki a legszolidárisabb programnak járó díjat is. Problémának tartják viszont, hogy a szociális lakásgazdálkodás kérdése a főváros tekintetében nem eléggé kidolgozott, nem tér ki az üresen álló lakások hasznosításának problémájára. A program a lakhatás és a hajléktalanság kérdését tekintve azonban így is messze a legkidolgozottabb és a társadalmi befogadás is itt jelenik meg leginkább. Ezek tükrében kidolgozottságból jó, társadalmi igazságosságból jeles, míg toleranciából szintén jelesre vizsgázott az LMP.

atv.hu / Prókai Eszter

Ajánlom

További belföldi híreink